Trondheim kommune har i praksis overlatt til enhetslederne å bestemme hvorvidt lærere skal møte på jobb eller ikke, skriver tillitsvalgte ved Hoeggen skole i dette innlegget.  Foto: Glen Musk (ILLUSTRASJON)

Vis lærerne tillit

Stengte skoler. Alle skolene i hele Norge! Det høres helt utrolig ut, men denne uken ble det utrolige en realitet. En ekstraordinær situasjon, som ingen som jobber i skoleverket i dag har opplevd før. Alle innbyggerne i hele landet blir bedt om å bidra i det som er en gigantisk nasjonal dugnad for å «flate ut kurven» og sørge for at et allerede belastet helsevesen ikke blir overbelastet.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

I denne ekstraordinære situasjonen opplever vi Trondheim kommune som arbeidsgiver, og Oppvekst og utdanning i særdeleshet, som vage i forhold til sine oppfordringer til skolene. De har i praksis overlatt til enhetslederne (rektorene) å bestemme hvorvidt lærere skal møte på jobb eller ikke. Det er forståelig at det var et behov for et møtepunkt fredag morgen for å «samle troppene», men at man etter dette fysisk må møte på skolen virker uforståelig i den ekstraordinære situasjonen som er. Alle skjønner at man må ha folk på skolen til å ta seg av elever i småskolen som må ha et tilbud pga foreldre i samfunnskritiske funksjoner, men de lærerne som ikke omfattes av dette kan fint kommunisere med elever og hverandre fra hjemmekontor.

LES OGSÅ: Synne fra Skatval bor i Nord-Italia: Sønnen min har ikke vært i barnehagen på én måned

Flere lærere uttrykker bekymring for denne situasjonen, og de ønsker å jobbe hjemmefra med hjemmekontor. Alle vil være en del av den nasjonale dugnaden, samtidig som de er bekymret for seg og sine. Samtidig er jo dette også en mulighet for arbeidsgiver til å vise lærerne tillit! Lærerne klarer fint å følge opp sine elever og ha kontakt med hverandre og skoleledelsen fra hjemmet med de plattformene vi har. Det at myndighetene har tatt grepet med å stenge skolene nasjonalt er først å fremst et smitteverntiltak som gjøres for å hindre spredning av smitte under den pågående korona-pandemien.

Myndighetene har også uttalt at alle som kan ha hjemmekontor bør ha det. Vi vil understreke at vi opplever et godt samarbeid med vår egen enhetsleder, men at vi samtidig er opptatt av at alle lærerne skal ivaretas på en best mulig måte, uavhengig av hvilken skole de underviser på. Vi oppfordrer med dette alle rektorer (i Trondheim og resten av landet) til å vise lærerne tillit og innvilge de som ønsker det hjemmekontor helt til denne situasjonen er mer avklart.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter