Camilla Trud Nereid svarer i dette innlegget på kritikken fra skoletillitsvalgte.  Foto: Christine Schefte

Bry dere om barna!

Bry dere om barna og vis tillit til barnehagestyreren, rektoren, kommunalsjefen og kanskje til og med oppvekst- og utdanningsdirektøren i Trondheim kommune.

Det er forstemmende å observere at tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund kommer med utspill i media som skaper splid og ikke samhold i ei tid da vi trenger å stå sammen.

Innlegget oppvekstdiretøren svarer på: At man etter dette fysisk må møte på skolen, er uforståelig.

Jeg er overbevist om at medlemmene deres har valgt både utdanning og yrke fordi de bryr seg om barn og unge. Fra ansatte og ledere i barnehage, skole, barnevern, PPT, helsestasjon, skolehelsetjeneste, familietiltak, fylkesmann og kommuneadvokaten og ungdommer selv, får jeg bekymringer for de sårbare barna våre.

Les også: Lektor krever svar: Hvor mye skal elevene egentlig gjøre?

Å ta samfunnsansvar handler om å se lengre enn sin egen nese, det handler om å innse at mange barn og unge har barnehage og skole som sin eneste trygge arena.

● Det er barnas beste som skal legges til grunn for hvem og hvor mange som skal møte fysisk på jobb.

● Barn med vedtak etter Barnehagelovens paragraf 19 g, elever som benytter byomfattende spesialtilbud eller elever med tilsvarende behov som går i sin nærskole.

● Sårbare barn og unge, samt barn og unge med vedtak etter barnevernloven, skal ha et tilbud i barnehage, skole og SFO også nå.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Jeg er overrasket over at tillitsvalgte ikke forstår at ansatte med full lønn, friske voksne som ikke bor sammen med noen i risikosonen, må komme på jobb for å ivareta disse barna. Ledere og ansatte i barnehage, skole og SFO gjør en formidabel innsats og det er de som i fellesskap vet hvilke barn det gjelder og hvilke ansatte som må møte på jobb. Det kan ikke være opptil den enkelte å vurdere slik de tillitsvalgte krever.

Vi har ei stor bør å bære. Jeg synes det er trist hvis Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund ikke vil bære den sammen med oss. Ut fra de mange historiene jeg har fått fra ansatte i barnehage og skole som står på for barna, har jeg grunn til å tro at medlemmene deres er enige med meg.

Med hilsen oppvekst og utdanningsdirektøren i Trondheim kommune, som er glad for at ytringsfriheten også gjelder for ledere i offentlig sektor.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter