Lurer du på hvorfor dette flagget heises ved rådhuset?

Dersom du går forbi Trondheim rådhus i dag, 16. mars, vil du kunne se at det flagges med et flagg som kanskje virker ukjent. Dette er kvenflagget, og i dag er det kvenfolkets dag – eller som vi sier på kvensk, kväänikansan päivä. I år er det første gang kvenflagget heises ved rådhuset her i Trondheim, og vi er glade for at Trondheim kommune ønsker å være med på feiringen av denne viktige dagen. Kanskje det også kan bidra til at flere i Trondheim får kjennskap til det kvenske folket?

LES OGSÅ: Dette mener Etnisk og demokratisk likeverd

Kvenene er et nordkalottfolk, og det tradisjonelle kjerneområdet var Bottenviken, langs Tornedalen og nordover til ishavet. Vi vet ikke når de første kvenene bosatte seg i Nord-Norge, men fra starten av 1500-tallet er kvener registrert i skriftlige kilder. Fra midten av 1800-tallet og omtrent hundre år fram i tid ble kvener og samer gjenstand for en statlig fornorskingspolitikk.

LES OGSÅ: Ikke vår hensikt å hetse samene

Vilde Christoffersen Walsø 

Politikken rettet mot kvenene var en følge av den tidens nasjonalisme og frykten for «den finske fare», redsel for at kvenene ville være illojale mot Norge i tilfelle konflikt med Russland (som Finland var en del av i denne perioden). Målet med fornorskingspolitikken var at kvenene skulle ta til seg norsk språk og kultur på bekostning av den kvenske. Som følge av denne politikken ble det skambelagt å være kvensk, og helt inntil vår tid har mange holdt sin kvenske identitet skjult. Kvensk språk og kultur har stått i fare for å forsvinne.

LES KOMMENTAREN: Ikke rart samene blir rasende

Det er fortsatt mange som aldri har hørt at vi i Norge har en nasjonal minoritet som kalles kvener. Heldigvis finnes det ildsjeler over hele landet som jobber for å bevare og utvikle kvensk kultur og språk, og spre kunnskap om hvem kvenene er. Vi sender en stor takk til alle i Midt-Norge som på forskjellige måter jobber for den kvenske kulturen, og ønsker dere alle en flott kvenfolkets dag. Hyvvää kväänikansan päivää!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter