Som lokalpolitiker for Miljøpartiet De Grønne (MDG) og småfebonde selv, så foreslår jeg at Grønningen vurderer sin egen regjerings politikk litt mer kritisk, skriver debattanten.  Foto: privat

Sauebonde og MDG-politiker svarer: Mer mat i verdensklasse krever at vi bygger opp landbruket, ikke ned!

Utdelinga av enda en Michelin- stjerne til en trøndersk restaurant er med å løfte Trøndelag som matfylke. Det setter ikke minst de lokale produsentene på matkartet, og viser at vi produserer mat i verdensklasse her, under meget karrige forhold. Da blir det spesielt at næringspolitisk talsmann i Sp, Geir Pollestad, kritiserer dette, kaller det for pinsett-mat og heller vil spise Grandiosa. Samtidig uttaler min sambygding, lokal- og fylkestingspolitiker i Orkland og Trøndelag, Jan Grønningen fra Høyre, i et innlegg i Adresseavisen at fylket vårt er spesielt egnet for kjøttproduksjon, og mindre egnet for å dyrke grønnsaker.

LES OGSÅ: Michelin-stjerner og det grønne skiftet

Ja, Grønningen har noe rett i det han skriver, vi er avhengige av å bruke beitemarka vi har, men vi har et stort utviklingspotensiale når det gjelder grønnsaker i fylket. Men hvordan tenker Grønningen da på hvordan hans egen regjerings politikk har påvirket det lokale landbruket i Trøndelag? Som småskalaprodusent av småfe ser jeg ingen tegn til at dette er en noe ønsket produksjon fra regjeringen, jeg ser heller ikke at det er særlig ønsket at beiteressursene jeg sitter på faktisk blir holdt i hevd.

LES OGSÅ: Pollestad kritiserte Michelin-oppstyr – sosiale medier kokte

LES KOMMENTAREN: Det er sjelden å se en politiker fra Senterpartiet tråkke i matfatet, for så å prøve å ro etterpå

Også større kjøttprodusenter med beitebruk merker at fortjenesten på produktene de leverer blir mindre og mindre, år for år, samtidig med at utgiftene til produksjonen øker. Man kan vel si at grafene for inntekt og utgift er omvendt proporsjonale. Dette gjør det vanskelig å drive økonomisk lønnsomt og dette gjør at de siste som driver med utmarksbeite forsvinner, én etter én, fordi lønnsomheten i disse driftene ikke er der.

Som lokalpolitiker for Miljøpartiet De Grønne (MDG) og småfebonde selv, så foreslår jeg at Grønningen vurderer sin egen regjerings politikk litt mer kritisk. Dagens regjering har målrettet jobbet for større bruk, industrialisering og gjort det vanskeligere for mindre bønder å overleve. Den kortreiste bærekraftige maten blir erstattet med billig import, en utvikling som også Grønningen vil være enig i at ikke er positiv.

LES OGSÅ: Erna gratulerte stjernelaget på Britannia

Med de økende klimaendringene får vi mer ekstremvær, og vi blir mer sårbar. 75 prosent av verdens matproduksjon kommer fra små og mellomstore bruk, som gjerne har et større mangfold i produksjonen enn hva som er politisk ønsket her i landet. Vi må både øke matproduksjonen og mangfoldet da vi trenger en høyere selvforsyningsgrad i en usikker framtid. Dette inkluderer økt produksjon av frukt og grønt, også i Trøndelag. Vi må sikre at vi ikke bygger ned den dyrebare matjorda vi har for å legge motorveier på den, og vi må bremse omregulering av utmark til hyttebygging. Dette har blitt gjort i en rivende fart de siste årene. Vi må også se på nye måter å drive på og her viser flere småskalabønder at det å skape et godt jordsmonn gir økt produksjon. Ikke minst ser vi det hos våre sambygdinger Carl-Erik og Elin Østlund på Skjølberg Søndre, som er noen av de leverandørene som har bidratt til at Credo har førsteklasses råvarer.

LES OGSÅ: 13 restauranter skal sørge for Michelin-stemning hele uka

For at regionen fortsatt skal kunne levere i verdensklasse, og samtidig brødfø folket, må det legges til rette for at det er mulig å leve av landbruket også for småskalabøndene. Produsentene må få betalt for varene de leverer, og når alt blir dyrere, må faktisk inntektene der også økes. Der må det politisk vilje til, som ikke er tilstede med dagens regjering. Vi må ta vare på matjorda og beiteressursene som finnes lokalt. Det må gjøres lønnsomt å holde jorda i hevd og produsere lokal, bærekraftig og sunn mat. Da vil det ikke bare skape fantastiske råvarer for framtidige Michelin-kandidater, men også en tryggere matproduksjon for trøndere flest.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter