Det er viktig for oss som «kunder» å huske at det ikke er den enkelte saksbehandler som beslutter hvordan prosessen skal være, de gjør simpelthen jobben sin ved å følge prosedyrer og rutiner, skriver denne debattanten. 

Jeg vil takke alle saksbehandlere i Nav, og spesielt ved Nav Falkenborg

Nav igjen? Men nå en annen side enn det vi hører så mye om.

Jeg har vært i en situasjon som har gjort at jeg har vært i kontakt med Nav-systemet de siste fire årene. Jeg kan ikke annet enn å gi ros til de saksbehandlere jeg har truffet eller snakket med i telefon. Jeg har opplevd å bli møtt med respekt og vennlighet.

Ja, noen ganger har det jeg ble bedt om å gjøre, virket meningsløst, men jeg har forsøkt å følge opp etter beste evne. Videre var jeg nøye med å gi informasjon om endringer i god tid, å spørre når jeg var usikker og forsøkt å være høflig og hyggelig både ved skriftlig- og muntlig kommunikasjon.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det er viktig for oss som «kunder» å huske at det ikke er den enkelte saksbehandler som beslutter hvordan prosessen skal være, de gjør simpelthen jobben sin ved å følge prosedyrer og rutiner.

Er vi uenig i disse, skal vi rette kritikk og forbedringsforslag et helt annet sted: Til Nav sentralt. Er vi uenig i mengde tjenester vi får, er det nok politikerne som skal påvirkes.

Jeg vil derfor takke alle saksbehandlere i Nav, og spesielt ved Nav Falkenborg, for den jobben som gjøres hver dag.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno