Innleggsforfatteren etterlyser hva det vil koste å videreføre utbyggingen av E6 sør.  Foto: Martin Andersen

E6 sør, et monument eller en vandalisering?

Fredag 14. februar hadde bygningskoordinator for E6 i Trøndelag et kåseri om et framtidsrettet visjon for den nye E6. Negative faktorer ble nevnt i en bisetning, mens økonomi og transport ble framhevet. Blir dette prosjektet et monument på vellykket løsning eller et monument for framtidig misbruk av kulturjord. Sett med vegbyggernes briller, blir det et flott gigantisk anlegg, men hva koster dette?

LES HELE KRONIKKEN TIL NYE VEIER HER.

LES OGSÅ: E6 i Melhus blir nattestengt

  1. Utgifter til midlertidig veg Melhus til Skjerdingstad. Ble en gang betegnet som ferdigbygget.
  2. Midlertidige omlegginger i byggeperioden, med ettervirkning for å ha benyttet dyrkajord.
  3. Deponi for mer eller mindre god masse på svært godt jordbruksland. Massene tidvis ikke kontrollert.
  4. Veglegging på marine avsetninger (her leire og kvikkleire) under utvikling.
  5. Anlegget skaper press på jordbruksarealer, for næringsutbygging.
  6. Innløsning av boliger og driftsbygninger.

Hvor stor vegbredde (anleggsbredde) er det mellom Klett og Melhus, seks til sju (åtte) vegbaner pluss støyvoller? Liten bruk av jordbruksjord? Det var tidligere foreslått en alternativ vegløsning, nå har Nye Veier bragt den på banen igjen fra Sandmoen gjennom Vassfjellet til Hovin. Her ville det gitt tilgang til næringsarealer utenfor dyrket mark.

LES OGSÅ: Ja til tog - nei til firefelts motorvei

Anlegget skal nå «videreføres» fra Melhus til Kvål (Hovin), også her finner vi mye jordbruksjord. I tillegg berøres Gaula, strandsoner, biotoper, gyteområder for laks og vilttrekk. For å være ærlig, virker det som om politikerne ikke helt har forstått at norske skattebetalere må delta i kalaset.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter