At bruken av TT-ordningen behovsprøves er et godt forslag som vi vil ta med oss i arbeidet med å videreutvikle de tilrettelagt transporttilbudene i Trøndelag, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Mariann Dybdahl

Fylkeskommunen svarer Magnhild: Et et godt forslag å behovsprøve TT-ordningen

Magnhild (76) skriver under «Min hjertesak» den 10. februar at fylkeskommunens vedtatte kutt i TT-ordningen betyr mindre sosialt samvær for henne. TT-ordningen er en transportordning for personer som på grunn av varig funksjonshemming, ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Det er fylkeskommunene som er ansvarlige for TT-ordningene. Ordningen i Trøndelag er innrettet slik at bruker får mulighet til å benytte drosje opp til et maksimalt reisebeløp, avhengig av avstand mellom bolig og nærmeste tettsted.

LES MER: Om endringene i TT-kort-ordningen i Trøndelag (ekstern lenke)

Fra 1. januar 2020 ble det innført tre endringer i TT-ordningen i Trøndelag. Det maksimale reisebeløpet ble redusert med 25 prosent for brukere som ikke er blinde eller avhengig av rullestol, hver drosjetur ble begrenset til 60 km, og brukere i aldersgruppen 10-20 år ble gitt 50 prosent rabatt på egenandelen. Det er drøyt 10 000 godkjente TT-brukere i Trøndelag.

LES OGSÅ: Magnhild (76): Når dere kutter i tilbudet, betyr det mindre sosialt samvær for meg

Magnhild spør hvorfor fylkeskommunen kutter i tilbudet. Både antall brukere i ordningen og den gjennomsnittlige bruken av ordningen har økt betydelig. Begge deler bidrar til å øke fylkeskommunens kostnader til ordningen. Fylkeskommunen kutter derfor ikke i ordningen totalt, men kostnadsveksten totalt medfører at det blir mindre på hver bruker.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Magnhild skriver at de reduserte rammene innebærer redusert mulighet til å delta i samvær med venner. Vi forstår at ordningen ikke rekker til å ivareta et aktivt sosialt liv. Hele ordningen er i dag basert på drosje, og turene er svært ofte kun med én passasjer. Da blir ordningen kostbar. Hvis stadig flere gjøres i stand til å reise med et stadig bedre tilrettelagt busstilbud, vil det bli mer igjen til de som ikke kan benytte busstilbudet. Hvis vi i tillegg får til en bedre samordning av de ulike tilrettelagte transporttilbudene vi har, så flere brukere kan reise sammen, kan tilbudet forbedres uten at kostnadene øker. Dit vil vi. Og dit skal vi jobbe for å komme, i dialog med brukerorganisasjonene.

Magnhild foreslår til slutt at bruken av TT-ordningen behovsprøves. Det er et godt forslag som vi vil ta med oss i arbeidet med å videreutvikle de tilrettelagt transporttilbudene i Trøndelag.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter