Ny næringsminister, Iselin Nybø, besøker Trondheim mandag.   Foto: Audun Braastad

Verdifulle reiser til Trøndelag

Flere turister finner veien til Trøndelag, hvor potensialet for reiseliv er stort. Vi vil ha økt verdiskaping, men ikke for enhver pris.

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og stadig flere har mer penger å reise for. I fjor hadde Norge den sjette rekordsommeren på rad målt i antall kommersielle overnattinger. Flere turister finner også veien til Trøndelag.

LES OGSÅ: Økningen skaper en enorm usikkerhet for oss

Området har mye å by på, blant annet innen matkultur. Mat og drikke er en viktig del av reiseopplevelsen, og det er en stor og økende interesse for det nordiske kjøkkenet. Røros blir ofte omtalt som Norges lokalmathovedstad, Den Gyldne Omvei i Inderøy kommune har blitt en kjent og spennende mat- og reiselivsdestinasjon og i 2019 fikk Trondheim sine to første Michelin-stjerner. Dette sier litt om mulighetene for reiselivsnæringen i Trøndelag.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Et økende kundegrunnlag er et godt utgangspunkt for videre vekst, men flest mulig turister og overnattinger er ikke er et mål i seg selv. Målet med reiselivspolitikken er høyest mulig verdiskaping, i alle deler av Norge, hele året og innenfor bærekraftige rammer. Vi trenger derfor en næring som utvikler et bredt tilbud av attraktive reiselivsprodukter, som både tiltrekker kunder og som styrker lønnsomheten. Vi trenger også reiselivsprodukter som kan føre til at flere turister kommer utenom høysesong.

LES OGSÅ: Storavis tar Trøndelag med blant de 18 beste togturene i verden

Regjeringen satser på reiseliv fordi vi mener næringen kan bidra til å omstille norsk økonomi og til å styrke utviklingen i lokalsamfunn over hele landet. Reiselivet er en viktig sysselsetter, med omlag 166 000 ansatte, og i 2017 ble det skapt verdier for 120 milliarder kroner. Sentralt i reiselivspolitikken står målet om å øke næringens lønnsomhet og sikre flere helårs arbeidsplasser. Norsk reiseliv er preget av store svingninger i besøkstall og kapasitetsutnyttelse gjennom året. Økt etterspørsel utenom høysesong kan redusere de sosiale og miljømessige utfordringene noen reisemål opplever, samtidig som det kan bidra til at flere bedrifter satser på helårsdrift.

Samtidig kan flere reisende utgjøre en større belastning på lokalsamfunn og kultur- og naturressurser. Utfordringer knyttet til sosial og miljømessig bærekraft må håndteres på en god måte. Reiselivsnæringen har allerede vist at den tar bærekraft på alvor, og næringer som transport, servering og overnatting arbeider for å bli grønnere. Reiselivsnæringen må, i likhet med andre næringer, forvente strengere krav til utslipp og klima fremover. Også denne næringen er inne i et skifte, både globalt og nasjonalt, med et økt fokus på bærekraft. Strengere krav vil gi bedre kvalitet og på sikt gi økt attraktivitet. Et bærekraftig reisemål er det fremtidens turist vil etterspørre og vi må levere.

LES OGSÅ: Ny internasjonal arkitekturpris til Stokkøya

Skal vi nå våre langsiktige mål, er det behov for å tenke annerledes om reiselivspolitikken. Dette er også noe av bakgrunnen for at vi har bedt Innovasjon Norge om å legge mer vekt bærekraftig reiseliv og tilrettelegge for utvikling av norske reiselivsprodukter.

Vi har også gitt Innovasjon Norge i oppdrag å utvikle en helhetlig og samlende reiselivsstrategi i samarbeid med næringen, offentlige myndigheter og kunnskapsmiljøer. Strategien skal peke på sentrale utfordringer og muligheter i reiselivet og skissere hvor det er behov for ny kunnskap, nye løsninger og tiltak som kan bidra til økt verdiskaping og bærekraft i norsk reiseliv.

Regjeringens mål er å legge til rette for at norske bedrifter og reisemål kan tilby attraktive og lønnsomme produkter, samtidig som norske reisemål forvaltes godt og lokalbefolkningens interesser blir tatt vare på.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno