Jeg er helt enig i at AUF må tilpasse seg en fremtid uten olje, og det gjør vi allerede, skriver Erling Eide Hustvedt i AUF i Trondheim.   Foto: Privat

AUF svarer FpU: Det siste klimadebatten trenger er billige, politiske poeng

11. februar skrev Bendik Wessel, formann i Trondheim FpU, et debattinnlegg i Adressa hvor han kritiserte AUF i Trondheim sitt ønske om å sette en sluttdato for oljenæringen, noe han hevdet var «naiv, egoistisk og ansvarsløs symbolpolitikk». Vi mener derimot det er ansvarsløst å ikke forberede seg på den enorme omstillingen samfunnet må gjennom, egoistisk å fortsette som før og naivt å ikke heve blikket lengre enn kortsiktig profitt.

LES OGSÅ: Massiv kritikk etter vedtak

Ifølge FpU er det «frie markedet» løsningen på klimakrisen. Det er feil. På samme måte som det norske skattesystemet og norsk næringspolitikk har lagt til rette for økt utvinning av olje og gass, trenger vi nå at staten er en pådriver i det grønne skiftet. AUF ønsker blant annet å vri oljenæringens skattefordeler over til omstillingsmidler og etableringstilskudd, gi mer penger til Klimateknologifondet og sette ned en kommisjon som skal utrede avviklingen av petroleumsnæringen etter inspirasjon fra Tyskland. Det er nemlig gjennom en sterk stat og konkrete politiske tiltak vi klarer å overføre den enorme kompetansen i petroleumsnæringen over til fornybare næringer, ikke ved å be til det frie markedet.

LES OGSÅ: Økningen skaper en enorm usikkerhet for oss

Jeg er stolt av å representere et parti som tar framtiden på alvor og som tenker lengre enn morgendagens profitt. Å fortsette å holde liv i en næring vi vet kommer til å bli mindre og mindre lønnsom, blir for dumt. For at Norge skal være konkurransedyktig også i fremtiden, må vi tilpasse oss endringene som kommer. Vi må stoppe den politiske desinformasjonen om at norsk olje og gass er en del av løsningen på klimakrisen og starte omstillingen til fornybarsamfunnet og et grønt arbeidsliv.

Som alle andre eventyr må også oljeeventyret ta slutt en gang. Ifølge Det internasjonale energibyrået må vi la være å forbruke to tredjedeler av de allerede påviste fossile ressursene i løpet av de neste 40 årene for å nå 2 gradersmålet. Da er det en selvfølge at Norge må være et av de første landene til å skru igjen oljekranen. Vi har fått en enorm rikdom gjennom petroleumsindustrien, men med stor rikdom følger også et stort ansvar. Nå er det derfor vår økonomiske, etiske og moralske plikt å la resten av oljen bli liggende.

LES OGSÅ: Klimakrisen gir oss flere jobber og mindre forskjeller

Bendik skriver at AUF må være de første til å tilpasse seg en fremtid uten olje ved å gi avkall på en tredel av sine inntekter. Det siste klimadebatten trenger er mer polarisering og billige, politiske poeng. Likevel er jeg helt enig i at AUF må tilpasse seg en fremtid uten olje, og det gjør vi allerede! Vi gjør det gjennom løsningsorientert og framtidsrettet politikk som svarer på de utfordringene samfunnet må gjennom. Klimakrisen er vår tids største utfordring, og jeg er glad for at Trondheim Arbeiderpartiet går foran i kampen for fornybarsamfunnet!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter