Framtidens trafikale utfordringer må møtes med kunnskap og informert dialog. Naturvernforbundet ser helst at vi prioriterer jernbane, og et togtilbud som kan løse trafikkutfordringene på E6 og i bykjernene på en miljøvennlig måte, heter det i dette innlegget.  Foto: christine schefte

NHO og E6 på rett spor?

Direktørene Tord Lien og Andreas K. Enge i NHO og AtB bekrefter sentrale fakta i sitt debattinnlegg om E6 den 21. januar: «Klarer en å få mange nok til å sette bilen hjemme kan det være tilstrekkelig til at trafikkflyten mellom Stjørdal og Trondheim blir levelig». Konklusjonen gjelder en anleggsperiode med dårligere kapasitet enn i dag, og det er følgelig unødvendig å bygge ny motorvei på strekningen.

LES OGSÅ: Fare for kø når utbyggingen starter

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Ellen Andersson 

Guus Wellesen 

Gaute R. Dahl 

Nye veier vil likevel bruke 5,6 milliarder på et prosjekt som underveis og i all ettertid gir store klimagassutslipp, tap av viktig våtmark og karbonbindende skog og matjord.

Tradisjonelt er næringslivet kritiske til offentlig pengebruk og avgifter, men i Trøndelag vi NHO bygge en vei vi kan klare oss helt fint uten, og som gjør det vanskeligere for kommunene i byvekstavtalen å nå nullvekstmålet uten restriktive tiltak (som økte bompenger, parkeringsbegrensninger etc.).

LES OGSÅ: Kjære Nye Veier: La fartsgrense 110 km/t forbli en drøm

Men siste ord er ikke sagt. Veiarbeidet kan ikke begynne før kommunene har vedtatt reguleringsplaner for strekningen, og det på bakgrunn av tilfredsstillende saksutredning. Per i dag vet vi ikke hvor store klimagassutslipp prosjektet medfører i anleggsperioden. Ingen har beregnet hvor mye klimagassutslippene øker med høyere fart, vedlikehold, drift og reasfaltering av flere kjørefelt og tunneler.

Vi tror ikke at våre lokale politikere mener det er fornuftig å møte natur- og klimakrisen med slik uvitenhet og i 110 km/t.

Framtidens trafikale utfordringer må møtes med kunnskap og informert dialog. Naturvernforbundet ser helst at vi prioriterer jernbane, og et togtilbud som kan løse trafikkutfordringene på E6 og i bykjernene på en miljøvennlig måte.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno