Ja til togsatsing – nei til firefelts motorvei

Det er klimasabotasje å bygge større og raskere motorvei ved siden av Trønderbanen, slik Nye Veier planlegger E6 fra Trondheim til Steinkjer.

Morten Harper 

Kristoffer Fordal 

Nye Veier vil ha 110 km/t – som betyr økte klimautslipp, naturødeleggelser, mer mikroplast og mer støy. Mange steder vil det være uholdbare naturinngrep, som massiv utfylling ved utløpet av Stjørdalselva, og omfattende nedbygging av matjord – stikk i strid med offisielle målsetninger om jordvern.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Trøndelag fylkesting gjorde i juni 2019 vedtak om at vi er inne i en miljø- og klimakrise. Blant annet Stjørdal kommunestyre har også gjort lignende vedtak. Da rimer det svært dårlig med en motorveiutbygging som medfører økt vekst i biltrafikk og utslipp.

Trøndelag har gode forutsetninger for å gjøre toget til en ryggrad for transport gjennom fylket. Toget må prioriteres først, med elektrifisering og økt kapasitet. E6-utbyggingen vil gjøre det langt vanskeligere å nå målet om nullvekst i biltrafikken som Trondheim, Malvik, Stjørdal og Melhus samt Trøndelag fylkeskommune har underskrevet i den inngåtte byvekstavtalen med staten, og setter dermed i fare milliardbeløp som kommuner og fylke skal få til transporttiltak. Det hjelper lite med nullvekstmål hvis man bygger en enda større hovedvei for å øke biltrafikken.

LES OGSÅ: Kjære Nye Veier: La fartsgrense 110 km/t forbli en drøm

Derfor sier vi: Nei til utbygging av E6 som firefelts motorvei. Ja til kraftig satsing på jernbanen – ikke bare elektrifisering, men også sporopprusting som gir kortere reisetid og flere avganger. Et styrket og raskere togtilbud vil gi reduksjon av trafikken på E6 og bedre fremkommeligheten for lokal godstransport og de som er avhengig av bil.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno