FpU er og kommer til å forbli det beste miljøpartiet i Norge. Hvis du trodde vi var klimafornektere, så får du jammen meg tro om igjen, skriver Bendik Sæther Wessel, formann i Trondheim FpU. 

AUF bør miste en tredjedel av sine offentlige inntekter

Nylig var Trondheim AUFs leder Gjermund Gorset ute og sa at deres fremste mål er å sette en sluttdato for Norges viktigste næring, nemlig petroleumsnæringen. Hvis det virkelig stemmer at dere i Trondheim AUF har som deres fremste mål å avskaffe den industrien som står bak en tredjedel av Norges statsbudsjett så synes vi det er på sin plass at dere leder ann og begynner å tilpasse dere mindre offentlige inntekter allerede nå. Offentlig støtte er svært viktig for alle ungdomspartier, og dersom staten mister en tredjedel av inntektene sine så vil det naturligvis også påvirke hvor mye støtte ungdomspartiene får. Derfor foreslår vi i Trondheim FpU at dere i AUF gir avkall på en tredjedel av inntektene deres. Siden dere mener det er helt problemfritt å strupe olje og gass industrien innen 10 år, så skulle det jo bare mangle at dere går foran og viser folk hvordan man skal tilpasse seg den nye hverdagen etter 2030.

LES OGSÅ: Massiv kritikk etter vedtak

Hvor skal statens inntekter komme fra i framtiden, hvordan skal vi erstatte 200 000 arbeidsplasser i løpet av ti år og hvordan skal vi opprettholde en bærekraftig velferdsstat uten oljeinntekter? Ingen av disse spørsmålene står besvart i forslaget til AUF. Likevel har Trondheim Arbeiderparti valgt å delvis gi etter for AUFs klimapopulistiske symbolpolitikk, i helga vedtok de et forslag om å legge ned oljenæringen innen 2050. Noe som forøvrig går stikk i strid med Arbeiderpartiets partiprogram.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Vi i FpU og Frp er de eneste som er klare og tydelige på at petroleumsindustrien er en del av løsningen på klimautfordringene, ikke en del av problemet. Verdens befolkning kommer til å øke med minst 3 milliarder mennesker innen 2050 og folks levestandard blir bedre i stadig større deler av verden. Dette fører med seg et økende energibehov som per dags dato ikke kan dekkes med fornybare energikilder. Derfor har vi i Norge et internasjonalt ansvar for å fortsette å eksportere olje og gass, også med tanke på at vår petroleumsindustri har svært lave utslipp sammenlignet med resten av verden. Ved hjelp av norsk gass kan land etter land redusere og erstatte sin svært forurensende kullproduksjon. England hadde sin første kullfrie uke takket være norsk gass, og miljøpartiet i Tyskland heier på norsk petroleumsindustri, nettopp fordi de vet at norsk gass er en forutsetning for å kutte tyske utslipp. Til og med FNs klimapanel sier faktisk at for å nå 1,5 gradersmålet så må mellom 16 og 26 prosent av verdens energiproduksjon være petroleumsbasert, men likevel mener altså AUF og andre partier at vi skal ofre bort 200 000 arbeidsplasser og en tredjedel av statens inntekter i løpet av ti år. Dette er ingenting annet enn naiv, egoistisk og ansvarsløs symbolpolitikk. En nedleggelse av norsk petroleumsindustri innen ti år ville hatt en svært negativ effekt på de globale utslippene, det ville svekket det norske næringslivets internasjonale konkurransekraft til de grader, det ville revet i stykker den velferdsstaten som dere i AUF er så glade i og det ville generelt sett gjort oss fattigere.

LES OGSÅ: Økningen skaper en enorm usikkerhet for oss

LES OGSÅ: Kulturen trenger ikke frykte fylkeskommunen

Vi i FpU og Frp vil satse videre på petroleumssektoren og er stolte av de 200 000 menneskene som står opp hver dag å skaper viktige verdier for det norske folk. Klimautfordringene løses gjennom konkrete tiltak og virkemidler som spiller på lag med folk, ikke gjennom dyre symboltiltak som gjør hverdagen vanskeligere for folk. En forutsetning for å løse klimautfordringene er at vi gir enkeltindivider mest mulig frihet skape, inovere og finne løsninger uten unødvendige hindre i veien. Det frie markedet har vist seg å være løsningen på fattigdomsproblemer, sultkatastrofer og en rekke andre samfunnsutfordringer, vi tror også det er løsningen på klimautfordringen. I tillegg vil vi utnytte den enorme kompetansen vi har i petroleumsindustrien til forskning på blant annet CO2 fangst og lagring, vi vil sette gode rammevilkår for en grønn utvikling i næringslivet, vi vil gjøre det enkelt og billig å leve miljøvennlig og vi vil satse på internasjonalt klimasamarbeid.

FpU er og kommer til å forbli det beste miljøpartiet i Norge. Hvis du trodde vi var klimafornektere, så får du jammen meg tro om igjen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno