Min i særklasse beste og sikreste investering i et langt liv som blant annet skogeier har vært å kjøpe en sekundærbolig i Oslo, skriver Mathias Sellæg. 

Hva skal vi skatte av i fremtiden?

Det som virkelig øker de økonomiske forskjellene i dag er den enorme verdiøkning og kapitalopphoping i byene. Det er sentraliseringspolitikken som gir dette resultatet. Politikken fører samtidig til at tilsvarende verdier faller i distriktene. Min i særklasse beste og sikreste investering i et langt liv som blant annet skogeier har vært å kjøpe en sekundærbolig i Oslo. Verdiøkningen har vært formidabel og langt på vei skattefri, og helt uten ekstra innsats fra min side.

LES OGSÅ: Milliardvekst i boliglån for sparebanken

Den voldsomme urbane kapitalopphoping og superprofitt som sentraliseringen medfører, nevnes ikke som merskatteobjekt av økonomiprofessor Steinar Holden i en kronikk i DN den 30. januar. Der spør han hva vi skal skatte av i framtiden. «Skattesystemet bør brukes bedre, for å ivareta miljøet, minske forskjellene og øke sysselsettingen», skriver Holden.

Han tar til orde for økt skatt og avgifter på oppdrett, hyttebygging og skogbruk, uavhengig av om det foregår på fellesskapets arealer, er i privat eie eller at distriktene er tapere i sentraliseringspolitikken. Han støtter seg forøvrig på mer eller mindre nærstående kolleger. Og for å understreke økonomklanens sosiale ansvar, avslutter han med at økt skatt/avgifter på ulike distriktsnæringer kan brukes til å redusere skattene til lavinntektsgrupper.

LES OGSÅ: Boliglånskrav gjør at færre unge kjøper hytte

Urban superprofitt er åpenbart som det skal være selv om det kommer som følge av sentral politikk og ikke av eiernes dyktighet, bortsett ifra aktivt lobbyjobbing selvsagt. Dessverre synes sentraliseringspolitikken nokså stabil. Det er vel liten grunn til å forvente endring så lenge rikssynserne i det samfunnsøkonomisk kunnskapsmiljøet ikke evner å se en større helhet i sitt arbeid med å finne framtidige inntekter til staten. De profitterer formodentlig selv på sentraliseringspolitikken?

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter