For oss som arbeider i akuttkjeden i psykisk helsevern lurer vi innimellom på om omtalen av tjenestene våre blir for negativ, skriver innleggsforfatteren.  Foto: NTB / Scanpix

Det er hjelp å få når krisa rammer

Vi som arbeider i akuttkjeden i psykisk helsevern, lurer innimellom på om omtalen av tjenestene våre blir for negativ.

På nyåret har tilbudet for mennesker med akutte psykiske kriser blitt mye omtalt i media. Gjennomgående er beskrivelsene kritiske: Kapasiteten er for liten og ventetida for lang for mange som trenger akutt helsehjelp for psykiske plager. I Adresseavisen nylig var det én som fortalte at det tok fire måneder før han fikk adekvat hjelp.

I lørdagsutgaven ble Eli Vold Qvam i Mestringstilbudet i Trondheim kommune sitert på at kanskje bare ti prosent av dem som sliter, får akutt psykisk hjelp. Vi som arbeider i akuttkjeden i psykisk helsevern, lurer innimellom på om omtalen av tjenestene våre blir for negativ.

Det er etter hvert mange som er engasjerte i å være tilgjengelige akutt når mennesker trenger psykisk helsehjelp. I primærhelsetjenesten opplever vi at fastlegene gjennomgående tar seg godt av psykiske kriser hos pasientene sine. Viss ting oppstår på kveld og helg er legevakta alltid tilgjengelig. Og kommunene har bygd ut et variert tjenestetilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer, det før nevnte Mestringstilbudet er etter min vurdering et svært godt tiltak.

LES MER: Selvmordsforsker kritisk til mediedekningen av Ari Behns død

I spesialisthelsetjenesten der jeg arbeider, har vi også har ulike hjelpetiltak. Østmarka sykehus er tilgjengelig for akutthjelp døgnet rundt, og har plikt til å ta mot dem som fastleger og/eller legevakt mener trenger øyeblikkelig hjelp.

Alle de tre distriktspsykiatriske sentra på St. Olavs hospital sitt opptaksområde har etablert ambulant akutteam. Teamene våre er tverrfaglig sammensatt, med psykologer, psykiatriske sykepleiere og leger, mange med lang erfaring fra ulike deler av akuttkjeden i psykisk helsevern. Vi tar imot pasienter henvist fra fastlege eller legevakt samme dagen, om det er det som trengs, og kan dra på hjemmebesøk. Hjemme hos seg selv er folk noen ganger tryggere, og vi vil der på en annen måte kunne være i stand til å identifisere faktorer som kan bidra til å opprettholde psykisk slit.

Viktig er det også med etablert samarbeid mellom ulike deler av helsetjenesten. Legevakten er en sentral samarbeidspartner for oss. Selv om vi i de ambulant akutteama bare er åpne på dagtid på hverdager, (vi har hatt ønske om å være tilgjengelige også på kveld og helg, men dette har Divisjon psykisk helsevern ikke prioritert til nå). kan legevakta bestille time til vurdering hos oss dagen etter, og dermed noen ganger spare pasienter for akuttinnleggelse.

LES OGSÅ: Hun er omtalt i politiloggen 1800 ganger. Likevel klarer ingen å forhindre at det skjer igjen

Videre er vi fra 2017 kopla til nødnettet, slik at AMK kan bruke oss sammen med legevakt og andre nødetater i akutte psykiske kriser. Mange mennesker har en forforståelse av at det er veldig vanskelig å få helsehjelp for psykiske plager. Selv etter at vi har vært i sving i over ti år, opplever vi ukentlig at mennesker blir positivt overraska over tjenestene våre: «Jeg trodde jeg måtte vente i flere måneder, og så kom jeg hit samme uke som jeg var hos fastlegen!».

LES MER: I 2011 hadde Otto bestemt seg for å ta livet sitt. Nå driver han eget selskap

Det er en utfordring at mange mennesker med psykiske helseutfordringer ikke får hjelpa de trenger på det tidspunktet de trenger den mest. Men helsetjenestene både på kommunalt nivå og innenfor spesialisthelsetjenesten har etablert tilbud som skal favne mange. Kanskje medias elendighetsbeskrivelse bidrar til å ta fra mennesker trua på at det er hjelp å få når krisa rammer?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Overlege Øyvind Watne  
        
            (Foto: Bent Ramberg)

Overlege Øyvind Watne   Foto: Bent Ramberg