Funksjonshemmede får ikke god nok tilpasning på de nye Metrobuss-stasjonene, skriver innleggsforfatterne. Amir Hashani er en av mange bevegelseshemmede som sliter med å komme seg på og av bussen.  Foto: Håvard Jensen

Et kollektivsystem som fungerer for alle

Vi ber fylkestinget ta nødvendige grep for å sikre at kollektivtilbudet i og rundt Trondheim blir lett å bruke for hele befolkningen.

Både Adresseavisen og Nidaros har hatt flere oppslag og leserinnlegg som belyser frustrasjonen som svært mange busspassasjer opplever etter omleggingen til metrobuss. Særlig gjelder dette de mange omstigningene, ventingen og den ekstra reisetiden dette medfører.

LES OGSÅ: Svaksynte raser, beboere protesterer og en pensjonist ønsker seg setebelte - AtB svarer på alt

Dette er selvsagt svært irriterende for personer som skal rekke barnehage, SFO, trening osv. Men for barn, eldre og mange funksjonshemmede utgjør dette en langt større hinder. De tidligere direktebussene inn til sentrum ga forutsigbarhet, og var mye enklere å forholde seg til. Etter at mange av rutene ble stykket opp med omstigninger, oppleves reisen rotete og skaper usikkerhet. Spesielt gjelder dette for orienteringshemmede og personer med kognitiv svikt. For noen betyr dette enten økt behov for personlig bistand til å være på rett sted til rett tid, eller økt isolasjon.

LES OGSÅ: Kjære AtB: Nå er det opp til deg å gjøre det godt igjen

Mange funksjonshemmede har i tillegg dårligere blodsirkulasjon enn andre og er mer utsatt for kulde. Lang ventetid på omstigningspunktene i trøndersk vær kan være en belasting.

Resultatet er at eldre og funksjonshemmede velger andre transportmetoder og dette gir igjen økt trykk på TT-ordningen. Da fylkestinget nylig vedtok å redusere kjørebeløpet i TT-ordningen med 25 prosent, og i tillegg innføre flere punkter for beregning av reisebeløp i Trondheim, gir dette samlet et langt dårligere samferdselstilbud for eldre og funksjonshemmede enn vi hadde før august 2019.

LES OGSÅ: AtBs rapport etter innføring av nytt kollektivsystem: Endringene var nødvendige, men også krevende

Vi ber fylkestinget ta nødvendige grep for å sikre at kollektivtilbudet i og rundt Trondheim blir lett å bruke for hele befolkningen. Et av de viktigste grepene er å gjeninnføre direkterutene og gå bort fra de mange omstigningene.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter