Noe går riktig vei, men cruisetrafikken står fremdeles for et stort og sterkt økende punktutslipp med en tredobling siden 2013, skriver Ola Lund Renolen. Bildet viser MSC Meraviglia inne i Trondheim havn.  Foto: Kenneth Haagensen Husby

Utviklingen innen cruise må snus

Rett før jul behandlet formannskapet i Trondheim forslaget til cruisestrategi. På tross av kunnskap om store klimagassustlipp vedtar det politiske flertallet en strategi hvor målet er å øke trafikken. Da blir vi usikre på om det er våre ører eller de andres hode som «faller av».

Onsdag 29. januar slår Adressa fast at cruisebåter slapp ut over 2000 tonn CO2 til kai i Trondheim i 2019.

Ola Lund Renolen  Foto: Morten Antonsen

Selv om det utgjør en relativt lav prosentandel av byens totale utslipp er det uakseptabelt mye. Imens har vi fra 2013 til 2017 -- med det noen hevder er for strenge tiltak-- klart å redusere utslippene fra personbiltrafikken med 20 %. For cruisetrafikkens del går utviklingen stikk motsatt vei. Siden 2013 er disse utslippene tredoblet.

LES OGSÅ: Disse cruiseskipene kommer til Trondheim i 2020

Da finner vi det på sin plass å igjen peke på det vi sa sommeren 2018. Hvorfor i all verden skal byens faste borgere bidra i sin hverdag med å gjennomføre klimakuttene og luftkvalitetstiltakene, mens vi lar noen relativt få turister få tilnærmet fritt spillerom?

Nå skal det sies at den samme artikkelen i Adressa beskriver et nytt avgiftssystem, EPI-systemet, som skal favorisere de mest miljøvennlige båtene og legge en noe større avgift på de mest forurensende. Dette ble behandlet i formannskapet 18. september 2018. Dessverre har det seg sånn at da vi konkret foreslo å utnytte akkurat dette handlingsrommet til det fulle fikk vi bare støtte fra SV.

LES OGSÅ: Skulle kutte klimautslipp med 40 prosent. Klarte én prosent

Så skal det også sies at mange rederier gjør store og viktige grep for å redusere både klimautslipp, matsvinn og alle andre utslipp til sjø. Trondheim havn gjør også en fantastisk jobb med å gjøre sin egen aktivitet stadig mindre miljøfientlig, eksempelvis ved å bygge ut landstrøm.

Noe går riktig vei, men cruisetrafikken står fremdeles for et stort og sterkt økende punktutslipp med en tredobling siden 2013.

LES OGSÅ: -Samarbeid for en grønnere cruisefart

Terje Meisler, maritim sjef ved Trondheim havn, sier i Adressa-artikkelen at «selv med vekst regner jeg med at cruiseutslippene vil gå ned». Det holder ikke å regne med. I henhold til de tallene adressa referer til slipper hvert enkelt skip ut i overkant av 40 tonn mens de er innenfor vår kommunegrense. For hvert ekstra skip må de andre til sammen kutte 40 tonn, for to ekstra 80 tonn, osv. Selv om jeg har skrytt av både Trondheim havn og enkelte rederier er de ikke i nærheten av å nå slike reduksjoner samlet - enda!

Og det har vært vårt poeng siden debatten startet sommeren 2018. Inntil det arbeidet som pågår gir resultater kan vi ikke tillate økning av trafikken og de samlede utslippene fra cruisenæringa. Utviklingen fra 2013 til 2018 må snus, ikke eskalere enda mer.

Vi forsøkte å få til et slikt vedtak da crusistrategien ble behandlet i formannskapet rett før jul, men det var kun Rødt og en utbryter fra Ap som støttet oss.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno