I dag holder investor og styreleder i Skift, Jens UIltveit-Moe, foredrag på LOs Trondheimskonferanse. Her under et tidligere klimamøte med blant andre statsminister Erna Solberg.  Foto: Priivat

Klimakrisen gir oss flere jobber og mindre forskjeller

Norge kan bli et utstillingsvindu for løsningene på klimakrisen.

Togradersmålet er tapt. Likevel kan vi gå en bedre, mer solidarisk fremtid i møte gjennom modig klimaledelse og godt samarbeid.

Selv om alle møter sine mål fra Parisavtalen, vil kloden varmes nesten tre grader, og vi vet med stor sikkerhet at land som USA og Brasil ikke vil gjøre sin del på en god stund. Samtidig holder det ikke å bare kutte utslipp. En massiv reversering av CO2-nivået i atmosfæren er det eneste som kan hindre de menneskeskapte klimaendringene. Det vi allerede har sluppet ut, forsvinner ikke av seg selv. Selv om vi håper å komme dit, ser det ikke så lovende ut akkurat nå.

LES OGSÅ: Bedriftsledere gir blaffen i bærekraft

Derfor må vi omstille oss enten vi vil eller ikke. Vi må gjøre store tiltak i vår infrastruktur, som allerede lider av et stort vedlikeholdsetterslep, for å forberede oss på et «villere, varmere og våtere vær» og utstrakte tørkeperioder slik vi opplevde i 2017. Dette blir mye jobb, og det er viktig å komme i gang med en koordinert nasjonal innsats, som tar sikte på å bidra til rettferdig fordeling. Dette vil utvilsomt føre til vekst i mange eksisterende sektorer, men også nye jobber i nye sektorer.

En skal være forsiktig med å kalle noe «den nye olja». Man blir som regel straks arrestert av noen som poengterer at ingen andre næringer kan konkurrere med oljebransjens lønnsomhet per arbeider. I tradisjonell forstand har de selvfølgelig helt rett i det. Men jeg tror at det å bekjempe klimakrisen vil vise seg å bli det nærmeste vi kommer den nye oljen, og at nedgangen i oljeinntektene kan føre med seg en del goder.'

LES OGSÅ: Kronikk: Bærekraftig betong kan bli trøndersk eksportvare

Et av dem er at dagens høytlønnede stillinger innen olje og gass vil reduseres kraftig i både antall og lønnsnivå, noe som igjen vil føre til et mindre lønnsgap i Norge. Dette er en god ting, da det vil gi oss et mindre polarisert samfunn. Vi trenger også ledig arbeidskraft med høy kompetanse som kan bidra i mer fremtidsrettede prosjekter enn oljeutvinning. Oljeindustrien har mengder av dette.

Fremtiden blir ikke kjipere, den blir annerledes, like god og mer solidarisk. Det vil være flere og mer meningsfulle jobber. Samtidig vil luften og vannet bli renere, skogene og artsmangfoldet større og støynivåene lavere. Naturen vil gradvis blir tilegnet mer og mer av den enorme verdien den har for oss mennesker, og det vil vi nyte godt av.

En av de viktigste grunnene til at jeg tror vi vil oppnå dette i nær fremtid, er at EU nå har valgt å forplikte seg til store systemendringer gjennom deres «Green Deal». Dette er ekte klimalederskap fra våre nærmeste venn og største handelspartner, og en vekker for norsk næringsliv og norske arbeidstakere. Fremover vil det være et voldsomt jag etter å finne de beste nullutslippsløsningene, og norsk nærings- og organisasjonsliv må samarbeide tett for å realisere de gode ideene og få fart på skiftet.

LES OGSÅ: 100-åring investerte 350 millioner i nytt skip

Vi står foran store omstillinger og det kommer til å bli krevende å få dette til. Men Norge er velsignet med en sterk stat, en høy grad av tillit, stor omstillingsevne og en mengde fornybare naturressurser. Et perfekt laboratorium for fremtidens samfunn.

Vi går inn i handlingens tiår, og mange er allerede i gang med å gå foran som et godt eksempel. I Skift – Næringslivets klimaledere, samarbeider både fagorganisasjoner som NITO og ECONA, universiteter som NTNU og offentlige organer med store norske bedrifter om å finne mulighetene i et nullutslippssamfunn, slik at Norge kan bli et utstillingsvindu for løsningene på klimakrisen. Dette er et arbeid som alle må ta fatt i. Å løse klimakrisen er det største nasjonsbyggende prosjektet i vår tid, og i dette prosjektet er alle jobber viktige jobber.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter