For de midlene som til nå har vært brukt på et forholdsvis lite antall av kommunens innbyggere i Spania vil et langt større antall personer få et like godt tilbud beliggende i Trondheim, skriver Sissel Trønsdal.  Foto: Terje Svaan

Nye rehabiliteringstilbud til Vistamars målgruppe

Trondheim kommune vil ikke lukke døra helt for behandling i Spania, men vil satse mest på å bygge opp rehabiliteringstilbud i Trondheim.


Svar på flere innlegg rundt avvikling av drift på Vistamar. Trondheim kommunes hovedmålsetting er at innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker og så lenge det er faglig forsvarlig. Da er det også nødvendig med god bistand fra kommunens tjenesteapparat, - tjenester som er både helsefremmende og forebyggende, og som gir gode forutsetninger for å kunne mestre hverdagen i eget hjem.

LES MER: Brøske (H) om avviklingen av helsetilbudet: Ansvaret for Vistamar-skandalen ligger hos Ap

For at slike tjenester skal ha best mulig innvirkning og gi best mulige resultater bør de organiseres lokalt i innbyggernes nærmiljø, noe som også vil sikre den naturlige oppfølgingen videre i eget hjem og nærmiljø. Olavsgården Mestringshus åpner i løpet av våren, og blir et tilbud om dagrehabilitering. Olavsgården vil imøtekomme mange av behovene til de som har hatt opphold på Vistamar. Her vil også kommunen ha ulike kurstilbud for personer med kronisk sykdom eller langvarige helseutfordringer.

I 2023 åpnes Nidarvoll rehabiliteringssenter med 72 plasser for døgnrehabilitering. Som første og hittil eneste kommune i landet bygger Trondheim nå et eget dedikert helsebygg kun for døgnrehabilitering.Her v il det være behandlingsrom, flere treningssaler, sosial sone, treningskjøkken mm. Det skal også tilrettelegges for at senteret skal bli en attraktiv arena for studenter og for samhandling med kunnskapsmiljøene ved NTNU.

LES MER: Rådmannen mener kommunen ikke trenger helsesenter i Spania

Kommunens døgnrehabilitering har allerede i dag tverrfaglig kompetanse bestående av leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og aktivitører. Disse vil bli viktige aktører sammen med flere i det nye rehabiliteringssenteret.

Vistamar har vært et godt tilbud til de som har kunnet benytte seg av det, til tross for reiseavstanden. Gjennom at vi nå bygger både Olavsgården og Nidarvoll Rehabiliteringssenter for å imøtekomme behovene til denne gruppen vil vi kunne gi tilbud og tjenester til langt flere av kommunens innbyggere.

DEBATT: Ansatte og direktør reagerer på manglende debatt: Hvorfor er politikerne så stille om Vistamar?

For de midlene som til nå har vært brukt på et forholdsvis lite antall av kommunens innbyggere i Spania vil et langt større antall personer få et like godt tilbud beliggende i Trondheim. Det er selvsagt en klimatisk forskjell på Spania og Trondheim. Derfor vil vi ikke lukke døra helt for behandling i Spania heller. I noen tilfeller vil kommunen kunne benytte seg av andre institusjoner - enten ved leie eller kjøp av enkeltplasser.