«Vi trenger ikke flere lobbyister, men flere kloke politikere», skriver Kothe-Næss. Det kan vi alle være enige i. Men enda viktigere er det med kunnskapsrike politikere, som forstår saken fra alle sider, skriver Bjarne Håkon Hanssen i Kruse Larsen.  Foto: Vidar Ruud

Framtid for Kyst-Norge

Red.anm.: Kruse Larsen er et PR-byrå som blant annet har Sjømatdagene og lakseoppdrettere på sin åpne kundeliste.

Det er flott at Adressa ønsker videre debatt om innlegget mitt under Sjømatdagene. Dessverre har de ikke fått med seg hovedpoenget.

Kommentator Tomas Kothe-Næss skriver i fredagens Adresseavisen om mitt innlegg på Sjømatdagene. Kothe-Næss skriver mye viktig og interessant, men inngangen om at «Fiske-Hanssen» ville skremme oppdrettsnæringen med skattekåte politikere, er for enkel.

Hovedpoenget i mitt innlegg på Sjømatdagene var at havbruksnæringen og lokalpolitikerne kysten rundt ikke må overlate debatten til de sentrale næringsorganisasjonene og politikerne i regjeringen og på Stortinget. Vi må selv ta debatten. Hva er best for våre lokalsamfunn?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

«Vi trenger ikke flere lobbyister, men flere kloke politikere», skriver Kothe-Næss. Det kan vi alle være enige i. Men enda viktigere er det med kunnskapsrike politikere, som forstår saken fra alle sider. Et utvalg eller en stortingsmelding garanter aldri det. Derfor brukte jeg innlegget mitt på Sjømatdagene til å utfordre de lokale partiorganisasjonene, kommunestyrene og fylkestingene til å holde trykket oppe. De lokale partiorganisasjonene må analysere, debattere og ta ansvar når partiene skal samles til landsmøter. Der bestemmes rammevilkårene for Kyst-Norge.

LES OGSÅ: Særskatt på norsk laks vil skade både Trøndelag og Norge

Norge vil i årene som kommer møte større økonomiske utfordringer. Eldrebølgen kommer, uten noen avhjelpende babyboom. Forholdstallet mellom de som er i jobb, og de som skal få inntekten fra Folketrygden, endres dramatisk. Dette skjer samtidig med at inntektene fra oljefondet synker. Utgifter må kuttes, eller inntektene må opp. Kutt i etablerte velferdsordninger smerter, enten politikeren er rød, blå, gul eller grønn. Derfor er nye skatteinntekter så fristende.

Men personskatten i Norge er allerede høy, og i en global økonomi er det utfordrende å ha en høyere selskapsskatt i Norge enn det andre land har. Da blir skatteobjekter som ikke kan flyttes ekstra interessante. Særlig der begrensede naturressurser bidrar til veldig høy kapitalavkastning. Som vannkraftproduksjon. Olje- og gassproduksjon. Og havbruk.

LES OGSÅ: Næringen trenger ikke flere lakselobbyister

Det er altså mange argumenter som taler for at det innføres en grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Men finnes det også gode argumenter mot?

Kystsamfunnene i Trøndelag har de siste 15-20 årene opplevd store endringer. Se på Frøya, som har vokst fra 4000 til 5100 innbyggere siden årtusenskiftet. Vi ser lignende vekst på Hitra og i Ytre Namdal. I Indre Namdal er utviklingen stikk motsatt. Det er i Kyst-Norge det skjer.

Norsk distriktspolitikk handler ofte om at staten samler inn penger via forskjellige skatter, for så å dele dem ut igjen gjennom ulike ordninger. Det er feil å påstå at norsk distriktspolitikk har vært feilslått, men kraften i sentraliseringen er større enn noensinne. Folk flytter til byene. Men altså ikke i Kyst-Norge. Hvorfor det?

Det er uomtvistelig at oppdrettseierne har tjent mye penger, men det er også uomtvistelig at mye settes rett tilbake «i arbeid». Det satses, det kjøpes lokalt, det investeres i nye bedrifter og ringvirkningene øker og øker. På Frøya ser vi tydelig hvordan små og store leverandørbedrifter vokser frem.

LES OGSÅ: Er du skeptisk til hva du spiser. Her er svaret

Er det noen som tenker at det ville vært bedre å trekke store deler av overskuddet i de lokale havbruksselskapene inn til statskassen gjennom en grunnrenteskatt, for så å dele de ut igjen til lokalt næringsliv på Frøya via de distriktspolitiske virkemidlene? Kanskje er det sånn at det mest effektive dirkstrikspolitiske virkemidlet er at man ikke innfører grunnrenteskatt i havbruksnæringen?

Det er spennende at Sjømat Norge og Norsk Industri nå åpner for en lokal arealavgift, som skal komme de kommunene som avgir areal til havbruksnæringen, til gode. Faren er at noen smarte hoder i Finansdepartementet da sier; ja takk, begge deler! Derfor er det absolutt ingen grunn til å sitte stille i båten og vente på hva politikerne gjør. Til det er saken alt for viktig.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno