Alt tyder på at verden er i ferd med å tape kampen mot utslipp og klimaendringer. Oppskaleringen av fornybar energi går for sakte, skriver de to debattantene. Bildet er fra Roan i oktober 2019.  Foto: Morten Antonsen

Svar til spaltist Stein Arne Sæther og Turistforeningen: Vindkraft er et tiltak for å redde naturen og klimaet

Adressa har ved flere anledninger trykket innlegg med påstander om at vindkraft er naturødeleggende. Svært ofte ser vi at FNs naturpanel anvendes som alibi i denne sammenhengen. Senest denne uka har Adressas tidligere samfunnsredaktør, Stein Arne Sæther, vist til naturpanelet i et utfall mot vindkraft. Per Hanasand i Turistforeningen var også ute i avisa med tilsvarende synspunkter. En riktigere oppsummering av FNs syn vil nok være at vindkraft er et tiltak for å redde naturen og klimaet, på tross av at det også har noen negative konsekvenser som må hensyntas.

LES OGSÅ: Vår suksess er vår fiasko

Dorte Bae Solvang 

Arne Fredrik Lånke 

Naturmangfoldet er truet, noe FNs naturpanel har kommet med en kraftig advarsel om. Det pekes på arealendringer som den største trusselen, men det er ikke areal til vind- og solenergi som problematiseres. Faktum er at naturpanelet og FNs klimapanel er helt på linje i synet på at klimamålene må nås, og at det må satses stort på fornybar energi. For å nå målene viser FN til at natur faktisk må tas i bruk, men man må velge en miks av de beste løsningene. FNs naturpanels sekretariatsleder har uttalt at ekstra mye kraft fra bl.a. vind kan redusere behovet for bruk av areal til dyrking av biomasse for energiformål. Samme vinkling finnes i FNs klimapanels siste rapport om arealbruk. Det er ikke lenge siden FNs generalsekretær, i en kronikk, framhevet landbasert vindkraft som et av lyspunktene i bekjempelsen av klimaendringene. Vindkraft er altså et helt sentralt, globalt tiltak for å redde natur og mennesker.

LES OGSÅ: Er det noen vei ut av uføret?

Sæther forsøkte i sitt innlegg å tegne et bilde av at klimaforkjempere og myndigheter generelt ikke er oppmerksomme på at naturmangfoldet er truet. Det er naturligvis feil. Det er derimot grunnlag for å hevde at enkelte ikke setter klima og natur i et nødvendig globalt perspektiv. Norge har et betydelig ansvar for globale klima- og naturødeleggelser bl.a. gjennom vår eksport og import. Vår næringsvirksomhet og vårt forbruk gjør stor skade på natur og mennesker. Effektiv nasjonal klimapolitikk, inkludert mer fornybar kraftproduksjon, er da både riktig og ansvarlig.

LES OGSÅ: Derfor er vindkraft en dårlig idé

Norge har ikke evnet å kutte egne klimagassutslipp og oppfyller ikke egne mål. Dette i motsetning til EU, inkludert vår nærmeste nabo, Sverige. Norsk vindkraft representerer imidlertid et lyspunkt. Norske fornybarforpliktelser overoppfylles nemlig. Noen av Nordens fremste kraftmarkedsanalytikere i Thema Consulting, har beregnet at besluttet og eksisterende vindkraft i Norge vil kutte europeiske klimagassutslipp med 7,2 millioner tonn årlig. Det tilsvarer hele 13,6 prosent av norske utslipp. Planområdene vil utgjøre et par promille av det norske landarealet, som per i dag kun er 2 prosent bebygget. Norsk vindkraft er et formidabelt og effektivt klimatiltak.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Alle troverdige analyser viser at verden trenger en fornybarsatsing av ufattelige dimensjoner de nærmeste tretti årene. Alternativet er masseutryddelse av arter og millioner av mennesker på flukt. Vindkraft på land må spille en helt sentral rolle fordi det har enormt potensial og lavt karbonfotavtrykk. Flere av verdens fremste analysemiljøer, miljøorganisasjoner samt FN er enige i denne saken.

Alt tyder på at verden er i ferd med å tape kampen mot utslipp og klimaendringer. Oppskaleringen av fornybar energi går for sakte. Man skal ha respekt for de som blir negativt berørt av store utbyggingsprosjekter. Det er allikevel trist hvis misnøye med lokale virkninger av vindkraft fører til at enkelte mister perspektivet på hvilke enorme utfordringer man står overfor i globalt perspektiv, hvilket stort ansvar Norge har og hvilke løsninger som er til rådighet.

Stormvind er et privat, norsk konsulentselskap som jobber med bærekraftige energiløsninger.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno