Det pågår en debatt mellom Karin Bjørkhaug (KrF) og Erling Moe (Venstre) om busspriser i Trondheim.  Foto: Christine Schefte

Krf-Bjørkhaug svarer Erling Moe og co: Lettvint og feil fra Venstre

Venstre må være mer etterrettelig i diskusjonen om takstøkning for buss. Det er feil at fylkesutvalget ikke har gitt fylkesordføreren mandat med føringer for forhandlingene om 50 millioner til takstreduserende tiltak. Det er også feil at jeg ikke ønsker at flere tar bussen.

Fylkesordføreren har fått et romsligere mandat enn det Trondheim kommune legger opp til. Målet er klart og tydelig: Tiltakene skal bidra til å nå nullvekstmålet (ingen vekst i persontransport med bil). Det er fem parter som skal forhandle med staten om en avtale. Et romslig mandat gir større åpenhet for at Stjørdal, Malvik og Melhus får være med å prege resultatet. Det øker sjansene for enighet og det gir rom for å hente inn nødvendig kunnskap.

LES LEDEREN: Et prishopp som neppe frister flere til å ta buss

Venstre mener takstøkning gir feil signal. Det er jeg enig i. Det å øke takstene er et kjipt tiltak. Det skulle vi gjerne vært for uten! Budsjettet må uansett gå i balanse. Da var det dessverre ikke noen vei utenom. Løfte om en avtale vi enda ikke har, lar seg ikke plassere inn i budsjettet.

Jeg mener Venstre har rett i at billigere buss gir flere reisende. Likevel: Nullvekstmålet gjør dette litt mer komplisert. Det er ikke tilfeldig hvilke nye reisende vi rekrutterer ved å redusere billettpriser. Det må helst være bilister som velger bussen og lar bilen stå. Hvis de nye reisende er tidligere syklister eller gående, da bommer vi rett og slett på målet. Gjennom byvekstavtalen er vi forpliktet til å nå nullvekstmålet. Vi vil helst nå målet med positive tiltak. Hvis ikke det holder, må vi ta restriktive tiltak i bruk. Her spiller kunnskap en avgjørende rolle for å kunne målrette tiltakene.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

LES OGSÅ: Fortsatt «høl i hue» om busspriser, Bjørkhaug

Jeg ønsker at flere skal reise med buss og at flere skal gå og sykle. Det er bærekraftig transport! Hvis alle de nye reisende får plass i de bussene som allerede går i trafikk, så er alt såre enkelt. Men når vi lykkes slik at enda flere tar bussen, da setter vi inn flere busser. Det øker kostnadene mer enn tilleggsavtalen på 50 millioner gir oss. Dette vet Venstre, men velger å gjøre et litt lettvint poeng av saken. De om det.

Som fylkespolitiker med ansvar for kollektivtransporten vil jeg ha kunnskapen om konsekvensene først. Da kan vi være treffsikre i bruken den gode muligheten regjeringen har gitt oss. Det er tryggere for målet om bærekraft og for passasjerene.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno