I likhet med idretten er byggebransjen helt avhengig av rekruttering og lokalt engasjement, skriver Vidar Sagmyr leder av Byggebransjens uropatrulje.  Foto: Rune Petter Ness

«Leiesoldater» uten trøndersk tilknytning er ikke bærekraftig på sikt

I likhet med idretten er byggebransjen helt avhengig av rekruttering og lokalt engasjement.

Denne uken kunne vi lese i byens aviser at RBK-kaptein Tore Reginiussen var havnet i en uheldig situasjon på boligmarkedet. Bedriften han hadde valgt til å bygge hus for seg gikk konkurs, delvis som følge av dagbøter fra Arbeidstilsynet, i etterkant av et uanmeldt tilsyn fra flere etater.

LES OGSÅ: Norge trenger flere med fagbrev

Vi erkjenner at byggebransjen kan være vanskelig å navigere i for folk flest. Derfor vil vi med dette innlegget si litt om hvordan byggebransjen er organisert, og hvilke feller man bør unngå å havne i. I hvert fall dersom man ønsker et bærekraftig samfunn å leve i.

Bransjens opplæringskontor i Trøndelag forvalter for tiden over ett tusen lærekontrakter, og våre opplæringsbedrifter kjemper daglig om å vinne anbudskonkurranser i konkurranse med lavkostfirma, helt uten faglærte arbeidere og lærlinger. I Navs siste bedriftsundersøkelse fremkommer følgende: «Bygg- og anleggsnæringen har en estimert mangel på ca. 600 personer, noe som er en dobling fra i fjor». Med fremskrivninger vil dette trolig øke fremover.

LES OGSÅ: Michelin-restaurant ilagt bot for brudd på arbeidsmiljøloven

Det er ikke sikkert at byggebransjen i Trøndelag skal forvente at en av våre idrettshelter velger noe annet enn prefabrikkerte hus fra Litauen, satt opp av ufaglærte arbeidere og uten en lærling i mils omkrets, når de bygger seg hus. Men vi har lov å håpe på det.

I likhet med idretten er byggebransjen helt avhengig av rekruttering og lokalt engasjement. Den dagen første- elleveren til RBK inneholder flere trønderske navn, gjerne både unge og gamle, er jeg sikker på at engasjementet og lysten til å fylle stadion kommer tilbake. Leiesoldater uten trøndersk tilknytning er ikke bærekraftig på sikt, verken for idretten eller byggebransjen.

LES OGSÅ: Arbeidstilsynet ble varslet etter branntilløp i boligprosjekt

Lokale håndverksbedrifter som tar ansvar for den neste generasjonen håndverkere ved å ta inn lærlinger, opplever som sagt sterk konkurranse i markedet i dag. Å ta samfunnsansvar gjør at man ofte ikke er billigst i klassen når anbudene regnes. Oppfølging av lærlinger må gjøres av erfarne, faglærte håndverkere. Erfarne, faglærte håndverkere er attraktive og lønnes langt over den norske minstelønna i byggebransjen.

Konkurrentene har svært få eller ingen faglærte, ingen lærlinger og lønner sine ansatte iht. minstelønnssatsene eller lavere. Hva vil det bety for rekrutteringen dersom de sistnevnte vinner fram?

Til tross for sine lave kostnader har ofte disse firmaene vi kjemper mot kort levetid, og ofte etterlater de seg kunder som blir stående i beita, som Tore Reginiussen i dette tilfellet. Men hvem er det da man henvender seg til for å ferdigstille, eller reparere?

For flere bedrifter med høy kompetanse og lærlinger har det nesten utviklet seg til en egen nisje dette med å rydde opp etter de andre. Men er det sånn vi vil ha det? Alle fagene i byggebransjen har egne opplæringskontor, de fleste har egne organisasjoner og servicekontor man kan ta kontakt med for å få råd og veiledning.

LES OGSÅ: Mener fylkeskommunen burde reagert på timelønnen til utenlandske arbeidere

Velg en bedrift med dokumentert fagkompetanse, også for arbeiderne på byggeplassen. Velg en godkjent opplæringsbedrift. Velg bærekraft.

Byggebransjens uropatrulje er et prosjekt som eies og drives som et topartssamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og har en samlet byggebransje i Trøndelag i ryggen.

Seriøse bedrifter som har fokus på kvalitet, gode, trygge arbeidsforhold for ansatte, utdanning av lærlinger opplever at de stadig presses hardere i markedet.

Fokus er på å kartlegge forholdene i byggebransjen, for deretter å tipse ulike etater om de forholdene vi avdekker.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter