Å fjerne et tilbud fra et område som har hatt god forbindelse til sentrum i over 50 år har fått negative konsekvenser for svært mange, skriver debattanten.   Foto: Anne Marit Bjørklid

Nytt håp for bussrute nr. 14?

Bussrutene 36 og 66 utgjorde tidligere et godt busstilbud. Ved omleggingen til dagens rute 14 forsvant muligheten for direkteforbindelse til sentrum for de omtrent 10 000 innbyggerne på Jakobsli og Brundalen som har denne ruten som sitt eneste kollektivtilbud.

Å fjerne et tilbud fra et område som har hatt god forbindelse til sentrum i over 50 år har fått negative konsekvenser for svært mange. Underskriftskampanjen i nærmiljøet «Vi vil ha direktebuss fra Jakobsli til sentrum», har i løpet av kort tid fått nærmere 600 underskrifter. Engasjementet er stort og folk er tydelig svært misfornøyde med det nye rutetilbudet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

LES OGSÅ: Jeg er bussjåfør og lurer på hvorfor du er sinna på meg

Bussbytte og venting, samt usikkerhet i bussenes korrespondanse gjør det vanskelig å beregne total reisetid, i særlig grad på hjemreisen. De som er avhengige av buss til og fra jobb fortviler da reisetiden har økt fra 20 til opptil 45 minutter. Dette gjelder også flertallet blant 1700 elever og ansatte ved Charlottenlund videregående skole. Dette kan føre til at skolens attraktivitet synker. Videre gjør bussbytte, lang ventetid og usikkerhet om hvorvidt man får sitteplass på neste buss at flere eldre og personer med nedsatt funksjonsevne ikke lengre er i stand til å ta bussen. Redusert livskvalitet blir for dem en direkte konsekvens av omleggingen. Pårørende til beboere på Brundalen sykehjem sier at omleggingen har gjort det tyngre å komme på besøk. Foreldre velger å kjøre barna fremfor å sende dem på bussen ettersom bussbytter, venting alene og veikryssinger i trafikkerte knutepunkt gjør reisen utrygg. Dette gjelder både til aktiviteter i byen og for tilreisende til områdets haller og baner for trening, kamper og andre arrangement.

LES OGSÅ: Egoistiske passasjerer er en bussjåførs hverdag

Bussen er ikke lenger et alternativ for folk med rullator, rullestol eller barnevogn. For de fleste andre blir bilen det beste alternativet med 10 minutters reisetid til sentrum, selv om det er dyrere. Det er ikke annet enn forståelig når man med buss kan bli stående ute å vente alene i mørket, eller i vind, snø og regn i opptil 20 minutter.

Selv om omleggingen i teorien skal føre til hyppigere avganger, er resultatet i praksis at folk ikke lengre tar bussen - kostnaden blir for stor. Dersom de nærmere 12 000 som kun har rute 14 som sitt eneste alternativ heller velger bilen, vil det utgjøre en betydelig økning i bilandelen i Trondheim. AtB har lovet å se på endringer for rutenettet 2020. Bydelen lider av omleggingen, og ber inderlig om at direkteforbindelsen til sentrum gjenopptas.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno