Øverst i Olive Grove leker barna friere enn lengre ned, der teltene står tettere. Som barn flest leker de det som er kjent for dem. Her er det geværsalver som fyres av i lufta med en pinne som lekegevær, skrev Adresseavisens reporter etter en reportasjetur i fjor. Innleggsforfatteren ber Trondheim kommune ta imot flere enslige asylsøkere fra Lesvos.  Foto: Richard Sagen

Kommunen må si ja til å ta imot en raus andel av de enslige mindreårige

Ikke sitt stille og se på at europeisk medmenneskelighet går til grunne!

Trygve Bragstad (H) og Roar Aas (Ap): Dere kjenner jeg fra tida med Arbeideravisa på papir og nett. Ragna Vorkinnslien (R) og Ottar Michelsen (SV): Dere kjenner jeg ikke, men jeg har fått med meg at dere begge har vært på Lesvos og sett flyktningkrisa på nært hold.

LES OGSÅ: Skamtanker ved slutten av året

Det jeg opplever som et fellestrekk for dere alle, er at dere er hel ved: Ekte demokrater og ekte humanister. Til sammen representerer dere et solid og tverrpolitisk flertall i bystyret. Trondheims folkevalgte har en ærerik tradisjon for å løfte blikket og se lenger enn kommunegrensene. Dette gjelder ikke minst engasjementet for vennskapsbyen Ramallah i Palestina, men også i andre spørsmål.

Ordene ovenfor ble skrevet før jul. Da møtte jeg tilfeldig Trygve på gata, og fortalte at et Hellas-brev var på gang. Han fortalte at Ottar hadde fremmet en interpellasjon i bystyret i samme ærend. Takket være Trygves bruksanvisning, har jeg funnet forslaget. Der ble, som dere vet, rådmannen bedt om å legge fram en sak om mulig samarbeid mellom Trondheim og Lesvos.

LES OGSÅ: Arezo (21) kom til Levanger som 14-åring.

Da forslaget ble lagt fram i august, var det 23 000 flyktninger på de greske øyene. FNs høykommissær for flyktninger rapporterer at tallet ved årsskiftet hadde steget til 40 800. Det fortsetter å stige, og mottaksapparatet er i ferd med å knele fullstendig. Både FNs og Europarådets høykommissær for menneskerettigheter har for lengst slått kraftig alarm. Dessuten kan dere umulig ha unngått å få med dere de tallrike rapportene i media, og psykolog Katrin Glatz Brubakks appell på Facebook, som nå er sett av godt over en halv million.

13. desember hadde fagpersonene Astrid Ellard, Rune Skagen og Annika Bjørnstrøm i omsorgsenheten i Trondheim kommune innlegg i Adresseavisen. Det viste til at Trondheim bosatte 123 enslige mindreårige i 2016. Nå har Hellas bedt EU-landene ta imot 3 000 enslige mindreårige. Ingen land har svart ja. Ellard, Skagen og Bjørnstrøm viser til at borgermesteren i Berlin vil ta imot 70 av barna. De mener Norge bør kunne ta imot minst 100, og Trondheim sin del av disse:

«At Trondheim klarte å bosette 123 barn i 2016 gjorde noe med oss. Vi var forberedt, fleksible, og alle bidro for å klare dette løftet. Våre lokale politikere i Trondheim og medborgerne har hele tiden vist solidarisk støtte! Takk til dere! Vi kan klare dette igjen. La disse barna komme til oss!», skriver de.

LES OGSÅ: Flyktningeleiren Moria skal evakueres

Akkurat i dette sekund, mens jeg skriver dette, får jeg melding fra en venn på Lesvos: «Tredje flyktningeselvmord på under en måned. I fengslet i Moria denne gangen.» Fra før vet vi at barn helt ned i toårsalderen driver selvskading.

Dere har selvsagt skjønt for lenge siden hvor jeg vil med disse ordene. Jeg vil be dere så innstendig jeg kan om å bidra til at Trondheim gjør som paven, borgermesteren i Berlin og andre: Ikke sitt stille og se på at europeisk medmenneskelighet går til grunne! Si ja til at kommunen tar imot en raus andel av de enslige mindreårige og barnefamiliene på de greske øyene! Gi de motiverte fagpersonene grønt lys til å forberede mottak ved første, mulige anledning!

Deretter kan dere med fordel følge opp Ottars forslag om et varig samarbeid med Lesvos. Flyktningkrisa kommer ikke til å gå over med det første.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Albert H. Collett 

Albert H. Collett