Venstres Erling Moe tar til orde for billigere takster på bussen.  Foto: Christine Schefte

Fortsatt «høl i hue» om busspriser, Bjørkhaug

Vi er rett og slett i tvil om flertallet av fylkespolitikerne ønsker å redusere busstakstene.

I Adresseavisen 6. januar karakteriserte vi økningen av busstakstene fra 1. januar som «høl i hue». Det står vi fortsatt for, selv om transportutvalgsleder Karin Bjørkhaug (KrF) i fylkeskommunen ikke er fornøyd med karakteristikken.

Gjennom byvekstavtalen og det nye tillegget («bompengeavtalen») gir regjeringen en sterk økning til kollektivtrafikken i Miljøpakkeområdet. Bompengeavtalen gir 50 millioner årlig til å redusere takstene, mens det gis ytterligere 300 mill til kollektivtransporten over ti år som kan disponeres fritt.

LES OGSÅ: Et prishopp som neppe frister flere til å ta buss

Miljøpakken har vist til ulike måter å bruke disse 50 millionene på: 20 prosent reduksjon på enkeltbillettene (Venstres forslag fra valgkampen) koster ca. 30 millioner, det koster omtrent det samme med gratis buss for alle under 20 år. Ellers er utvidelse av sone A til Stjørdal et alternativ, det samme er utvidelse av tidspunktene billettene kan brukes. Formannskapet i Trondheim diskuterte dette før jul, og ga ordføreren mandat til å forhandle med fylkeskommunen, staten og de tre andre kommunene. I mandatet ligger det også forslag til hvordan takstreduksjonen kan gjennomføres.

LES OGSÅ: Nå blir det dyrere på buss, trikk og ferje

Flertallet i fylkesutvalget har gitt fylkesordføreren mandat til å forhandle om den nye avtale, men uten noen føringer for hvordan takstene skal reduseres. Vi er rett og slett i tvil om flertallet av fylkespolitikerne ønsker å redusere takstene. Det inntrykket styrkes gjennom Bjørkhaugs innlegg der hovedpoenget er at man ikke ønsker at flere bruker bussen fordi det gir økte kostnader! På bakgrunn av dette er det lett å skjønne hvorfor flertallet med Ap, Sp og KrF i spissen økte takstene med seks prosent fra 1. januar.

LES SAKEN: Vedtok økning av bussprisene i hele Trøndelag

Blir det billigere å ta buss vil flere ta bussen. I Trondheim er det for få som tar bussen, en økning er helt nødvendig for å nå våre miljømål. Takstøkningen gir et helt feil signal. Flertallet i fylkeskommunen er bakpå i hvordan man kan redusere takstene med de nye bevilgningene fra staten. Og det er forunderlig at Karin Bjørkhaug ikke jubler over at hennes regjering styrker kollektivtrafikken i og rundt Trondheim med flere millioner kroner. Men vi har jo inntrykk av at ikke alle har like lett for å gi kred til regjeringen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter