KrFs gruppeleder Geirmund Lykke er bekymret for budsjettkuttet til menighetene i byen.   Foto: Vegard Eggen

Hvilke menighetsoppgaver skal bort?

Jeg må med beklagelse innse at de klare framskrittene for økonomien til menighetene i byen de siste år brått ble snudd da KrF ikke lenger er en del av flertallet i bystyret.

Den siste måneden har tusener på tusener fått glede av gudstjenester, konserter og andre tilbud som er gitt i byens kirker og menigheter, og gjennom hele året tilbys barnekor, ungdomsklubber, konfirmantundervisning, eldretreff og annen diakoni. Slik er alle menigheter og andre tros- og livssynssamfunn viktige verdiformidlere og fellesskap i bysamfunnet som det er viktig å hegne om og oppmuntre. De bygger samfunnet nedenfra.

LES OGSÅ: Teatersport i bystyresalen

Jeg må med beklagelse innse at de klare framskrittene for økonomien til menighetene i byen de siste år brått ble snudd da KrF ikke lenger er en del av flertallet i bystyret. Rådmannens budsjettforslag for 2020 betyr et kutt på 1,8 millioner, og det rødgrønne flertallet og alle opposisjonspartiene sluttet seg til dette, unntatt KrF. De rødgrønne varsler også at de vil kutte ytterligere to millioner i 2021.

LES OGSÅ: Aksjonister utenfor rådhuset er sjokkert over de rødgrønnes budsjett

Bystyret vedtok i 2017 enstemmig at «alle tros- og livssynssamfunn i Trondheim skal ha tilfredsstillende rammevilkår for sin virksomhet, og bevilgninger på nivå med tilsvarende formål i de andre større byene». I 2018 var man like i underkant av dette nivået. I bystyrets budsjettdebatt før jul spurte jeg flere av de rødgrønnes talspersoner om de fortsatt står ved det økonomiske ambisjonsnivået for kirkeøkonomien fra 2017, men ingen kunne gi et svar.

De rødgrønnes budsjett vil medføre kutt i flere kirkelige stillinger de kommende årene. Jeg utfordrer dem på nytt til å klargjøre hvorfor de ikke vil fastholde bevilgningene til Kirken og trossamfunnene, og fortelle hvilke oppgaver de ønsker å fjerne.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Geirmund Lykke  
        
            (Foto: Mariann Dybdahl)

Geirmund Lykke   Foto: Mariann Dybdahl