Strømprisen bestemmes av flere faktorer som nedbør, kapasitet og tilgangen på strøm fra utlandet. I inter spår innleggsforfatteren at prisen vil bli blir vesentlig lavere enn i fjor vinter.  Foto: STEINAR FUGELSØY

Stabile strømpriser i et uforutsigbart kraftmarked?

Sammenlignet med overgangen 2018-2019 med overgangen 2019-2020 vil prisene forventes å bli opptil 20 prosent lavere denne vinteren!

I en tid hvor konjunkturene svinger, opplevde vi relativt moderate priser i oktober og november, årstiden tatt i betraktning. Storbritannias Brexit-prosess, EUs CO2 kvoter, prisen på olje, kull og gass, er alle faktorer som berører prisene i energimarkedet. I tillegg kommer ressurssituasjonen og nedbørmengden. Utsiktene for desember og januar varsler en relativt mild vinter med gjennomsnittlig nedbør i forhold til normalen. Dette vil holde forbruket nede, men samtidig påvirke ressursbalansen positivt, noe som normalt vil gi lavere priser i markedet. Sammenlignet med overgangen 2018-2019 med overgangen 2019-2020 vil prisene forventes å bli opptil 20 prosent lavere denne vinteren!

LES OGSÅ: NVE: Kabelen mellom Norge og Storbritannia vil gi økning i strømprisene

Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked som styres gjennom kraftbørsen Nord Pool Spot. Der skjer kjøp og salg av fysisk elektrisitet. På børsen omsettes kraft for levering påfølgende døgn. Spotprisen er referansen til sluttbrukermarkedet, som skapes ved kjøp og salg hver time på NordPool-børsen. Prisen forutsetter ubegrenset overføringskapasitet mellom de fem prisområdene som Norge er inndelt i.

Pål. A. Husby 

Norge, Sverige, Danmark og Finland er igjen integrert i det europeiske kraftmarkedet via overføringsforbindelser til Tyskland, Nederland, Baltikum, Polen og Russland. Fra 2020 kommer i tillegg nye forbindelser med Storbritannia.

Markedskoblingene på tvers av landegrensene skal sikre større fleksibilitet, forutsigbarhet og tjene til å gi relativt lave priser på strøm i fremtiden. Hvorfor? Fordi handelen med utlandet skal fungerer som en sikkerhetsventil! Den kan dempe prisene i perioder hvor strømmen ellers ville vært dyr på grunn av lite nedbør, etterfulgt av for eksempel en kald vinter. NVE har foretatt beregninger som viser at strømmen ville ha vært 2-3 ganger dyrere her til lands uten forbindelser med utlandet. Slik sett gjør utenlandskablene oss mindre sårbare for prissvingninger i strømmarkedet fremover. I Norge går vi idag med et kraftoverskudd på ca. 10 TWh i et «normalår».

LES OGSÅ: Vindkraften kan gi dager med gratis strøm i Trøndelag

99 prosent av all kraftproduksjon kommer fra vannkraft. Den er klimavennlig, fornybar, ren, fleksibel og pålitelig. Den forurenser ikke luften og er den teknologien i dag innen kraftproduksjonen som genererer minst klimagasser, som er en av vårt tids aller største miljøutfordringer. Vannkraftverk er viktige ettersom de kan produsere strøm også når det er vindstille og lite sol.

Hvordan kan Norge og Norden gå med kraftoverskudd i et «normalår» når behovet for mer strøm stadig stiger?Svaret er økt vindkraftproduksjon! Bare i Sverige og Norge forventes ca. 20 TWh fra eksisterende vindkraftmølleparker. I tillegg kommer ytterligere ca. 30 TWh som er gitt konsesjon fra myndighetene, som skal iverksettes. Vindkraftproduksjonen er nå så «lønnsom» at de ikke lenger trenger økonomiske subsidier. Behovet for elektrisitet vil stige i årene fremover. Den kraftkrevende industrien signaliserer økt behov for elektrisk kraft. Omlag ti prosent av bilparken i Norge er nå elektrisk og tallet øker.

LES OGSÅ: Skal man takke når man får noen man ikke ønsker seg?

I enkelte perioder med lite vind eller mye vindkraft har vi sett at Danmark eksempelvis har importert/eksportert kraft til Norge. Hvis utvekslingskapasiteten hadde vært ubegrenset, ville prisene tilnærmet sett blitt like. Siden utvekslingskapasiteten er begrenset vil det oppstå prisforskjeller. Det betyr i praksis; når det er lite vind i Danmark, vil prisene bli høyere enn i Norge, og når det er mye vind vil det motsatte skje. I snitt vil prisene i Norge uansett være flatere og mindre uforutsigbare på grunn av vannkraftens fleksibilitet og forutsigbarhet.