Lille julaften for 50 år siden informerte Phillips Petroleum (nå ConocoPhillips) norske myndigheter om funnet av Ekofisk – ett av de største oljefeltene som noen gang er oppdaget til havs.  Foto: Carina Johansen/Scanpix

Vi står på skuldrene til kjemper

Norsk industri står ikke stille. Norge står ikke stille. Vi omstiller oss hele tiden.

Norge er et rikt land. Et veldig rikt land. Vi står på skuldrene til kjemper. Vår oppgave er å foreta de samme kloke valgene som er tatt før oss. Vi skal sikre fortsatt lav arbeidsledighet, en sunn økonomisk vekst og bærekraftige velferdstjenester i et generasjonsperspektiv. Olje- og gassindustrien er i verdenstoppen innen innovasjon. Kunnskapen og kompetansen den har bragt oss – og fortsatt tilfører det norske samfunnet – vil være avgjørende også når vi skal skape morgendagens jobber og mer verdiskapning.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Peder Egseth 

Norsk arbeids- og skaperkraft har en stolt historie og en lysende fremtid. Ikke lenge etter Edison hadde funnet opp lyspæren fant arbeiderne ved treforedlingsbedriften Laugstol Bruk i Skien i 1885 ut at de kunne selge overskuddskraften fra vannkraftverket sitt til vanlige husholdninger. Med vannkraftrevolusjonen kom industrien, jobbene – og ytterligere skaperlyst. Samtidig sikret Stortinget at størstedelen av verdiskapningen fra vannkraften ble tilbakeført storsamfunnet gjennom grunnrentebeskatning.

LES OGSÅ: Et sterkt LO er viktig

Litt over et halvt århundre senere, i 1969, ble den første oljen funnet på norsk sokkel. Men denne gang var det ikke nordmenn selv som sto i bresjen. Få år tidligere hadde norske myndigheter sagt at det ikke var noe poeng i å lete etter olje på norsk sokkel. Den fantes ikke. Men i Nederland hadde de både kunnskap, kompetanse og kapital til å tenke annerledes. Amerikanske Phillips Petroleum hadde lagt merke til dette og ønsket lete på norsk sokkel. Og lille julaften for 50 år siden informerte Phillips Petroleum (nå ConocoPhillips) norske myndigheter om funnet av Ekofisk – ett av de største oljefeltene som noen gang er oppdaget til havs.

Kunnskapen og erfaringen Norge hadde tilegnet seg fra vannkraften og oppføringen av de store demningsprosjektene i etterkrigstidens storsatsning, ble nå brukt til å bygge enorme oljeplattformer. Amerikanerne måpte mens så mange som 2000 kvinner og menn dumpet trillebårlass på trillebårlass med betong ned i konstruksjoner ingen trodde kunne bygges. Norges Tekniske Høgskole i kunnskapshovedstaden Trondheim begynte å utdanne geologer og petroleumsingeniører. Industrien etterspurte arbeidskraft – og Norge leverte.

LES OGSÅ: Peder er én av tre trøndere i hele regjeringsapparatet

Ekofisk-feltet har siden vært et eventyr som alene har gitt inntekter på over 2000 milliarder kroner. Feltet representerer startskuddet for en ny norsk kunnskapsindustri som sysselsetter over 150 000 lærlinger og arbeidstakere fra bygd og by over hele Norge. Et kapitel som har gitt oss muligheten til å bygge opp et velferdstilbud i verdenstoppen med trygge pensjoner og gratis utdanning.

Få er uenig om at petroleumssektoren vil fortsatt spille en viktig rolle i økonomien vår i lang tid. Men for at petroleumssektoren skal ha legitimitet i befolkningen fremover, må også den redusere klimagassutslippene sine. Heldigvis skjer det mye, selv om det kan virke ganske bekmørkt når vi leser avisene. Utenfor Stavanger ble nettopp ett av Norges største oljefelt åpnet. Der hentes norsk olje opp ved hjelp av norsk vannkraft nesten uten klimagassutslipp. Det må vi ser mer av. I høst annonserte Equinor at de skulle bygge verdens største flytende havvindprosjekt i Nordsjøen. Elektrisiteten skal brukes til å kutte klimagassutslippene på Statfjord- og Gullfaks-feltene. Erfaringen skal brukes til å bygge under lignende prosjekter andre steder. Det er bra. En rapport presentert under FNs generalforsamling peker nettopp på havvind som den energiformen som har størst potensiale til å bidra til klimakutt globalt. Norge, norske arbeidsfolk og norsk næringsliv er i ferd med å spise seg inn i dette markedet. Det vil bety lavere utslipp, mer verdiskapning og flere jobber.

LES OGSÅ: Er du lei region- og politireform? Vi trenger enda flere reformer

Norsk industri står ikke stille. Norge står ikke stille. Vi omstiller oss hele tiden. Ikke på grunn av politikerne i Stortinget eller i regjeringen, men fordi omstilling er noe vi alltid har drevet med her til lands. Nøyaktig hva neste kapittel blir vet vi ikke. Vår oppgave er å foreta de kloke valgene som generasjonene før oss har gjort gjennom å legge til rette for at alle de gode ideene i bygd og by møter rammevilkår som får gründere og industri til å satse. Ikke er byråkrati som tar skaperlysten vekk. Satse på barna våre gjennom å styrke satsingen på lærerne, gjøre det attraktivt å investere norsk kapital i flere norske arbeidsplasser og sikre en bærekraftig forvaltning av skogen, mineralene og fisken langs kysten vår.

Norsk eventyrlyst, oppdagelsestrang og skaperkraft har satt landet vårt på kartet – og slik skal det fortsatt være. God jul.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno