I vegnormalene står det at vedtakspliktige skilt som ikke er i funksjon, enten skal fjernes eller tildekkes helt. Dette har ikke skjedd. Utkryssing med bånd er ikke tillatt, skriver Innleggsforfatteren. Her fra Jonsvannsveien.  Foto: Vegard Eggen

Miljøpakken og skilting

Problemet er at verken politiet eller Statens vegvesen ønsker å vedta skiltplanen som kommunen har utarbeidet og satt opp skiltene etter.

I Adressa onsdag 18. desember er temaet i lederartikkelen skiltingen i flere miljøpakkeprosjekter. Det står blant annet at: «Hvis de ikke klarer å bli enige, må den myndigheten som etter regelverket har det avgjørende ordet, bestemme hvordan det skal skiltes». Vedtaksmyndighet for vedtakspliktige skilt er enten politiet eller Statens vegvesen, litt avhengig av hvilke skilt og hvilke veger det er snakk om.

LES OGSÅ: Tragikomisk skiltkrangel må ta slutt

Selv om jeg er pensjonist nå, var jeg for ikke lenge siden leder av en enhet i Statens vegvesen der ansvaret for skiltspørsmål lå. Jeg mener derfor at jeg kan en del om temaet. Jonsvannsveien er et av eksemplene som trekkes fram i lederartikkelen. Selv om dette er en kommunal veg, er det altså politiet og Statens vegvesen som er vedtaksmyndighet (også trafikksignalet kommer inn her).

Problemet er slik jeg har forstått det, at verken politiet eller Statens vegvesen ønsker å vedta skiltplanen som kommunen har utarbeidet og satt opp skiltene etter. Det skjønner jeg godt. Første gangen jeg kjørte der, fikk jeg nærmest hakeslepp. Jeg oppdaget umiddelbart at det var «motstrid» mellom skiltene og oppmerkingen. Bilistene måtte foreta flere feltskifter (gjelder i begge retninger) og i tillegg er de tvunget til å kjøre i konflikt med oppmerkingen flere steder.

LES OGSÅ: Krangel om skiltbruk stanser åpning av nybygd metrobussholdeplass til fem millioner kroner på Sluppen

Etter å ha observert det en stund, skjønte jeg raskt at svært få skjønte hvordan det var ment å skulle fungere. Skilt brukes normalt for å rettlede eller rådgi og ikke villede. I løpet av høsten har det også vært satt opp midlertidige (?) vedtakspliktige skilt (også uten vedtak?), i strid med alle oppsettingsregler. Etter kort tid ble de vedtakspliktige skiltene delvis tildekket med kryss over.

I vegnormalene står det imidlertid at vedtakspliktige skilt som ikke er i funksjon, enten skal fjernes eller tildekkes helt. Dette har jeg gjort Miljøpakken oppmerksom på for flere uker siden, uten at noe har skjedd. Utkryssing med bånd er ikke tillatt, hvilket en forstår dersom en kjører der på kveldstid. Da lyser alle skiltene opp uten at kryssene synes i det hele tatt. Ikke bra.

LES OGSÅ: Vil innskrenke antall kjørefelt i Holtermanns veg for å sikre busstilbud

En tidligere kollega sa for mange år siden: «Under planleggingen må du prøve å skilte prosjektet du jobber med så ser du hvor god løsningen er». Med andre ord; dersom det er vanskelig å skilte et prosjekt riktig, så er det løsningen det er noe galt med. Jonsvannsveien framstår som en bekreftelse på dette. Så vidt meg bekjent har verken politiet eller fagfolk fra Statens vegvesen vært involvert i prosjektet.

Lederartikkelen avslutter med: «Hvis det heller ikke lykkes, må politikerne vurdere om regelverket skal endres, slik at ansvaret for skiltingen blir tydeligere enn i dag». Ansvaret er helt klart definert i skiltforskriftene og det praktiseres likt over hele landet. Det fungerte faktisk helt glimrende i alle mine år i Statens vegvesen. Problemene har vel oppstått først nå når noen mener at det ikke er nødvendig å følge regelverket eller er det kanskje kompetansen i prosjektet som ikke strekker til?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter