I kveld kan politikerne stemme for å kutte i mattetimer til 4.-klassinger i Trondheim

Torsdag kveld behandles budsjettet i Trondheim kommune. Her er opposisjonspolitikernes innspill i form av fire debattinnlegg.


Høyre: Fjerdeklassingenes matematikktimer må ikke kuttes

Jørgen Berg 

Nå er det budsjettider for Trondheim kommunes budsjett 2020. I rådmannens opprinnelige forslag til budsjettet for 2020 var det en del kuttforslag. Som tilhenger av moderate kommunale avgifter, er jeg i utgangspunktet positiv til at man kontinuerlig ser etter innsparings- og effektivitetsmuligheter. Ett av disse forslagene var å kutte i fjerdeklassingenes mattetimer. Som Norges teknologihovedstad mener jeg det er naturlig at vi satser på realfagene. En del av denne satsingen kan være at vi opprettholder denne ekstra matematikktimen som Trondheim innførte i 2016. Derfor er jeg glad for at kunnskapspartiet Høyre fant rom i budsjettet til å opprettholde denne ekstra mattetimen. Vi skal ha høye ambisjoner for trondheimsskolen! Dessverre har ikke vi flertallet på vår side i bystyret, og jeg kan heller ikke se at posisjonen har funnet penger til dette i deres budsjettforslag. Dermed blir nok forslaget om å kutte denne ekstra matematikktimen mest sannsynlig gjennomført. Med andre ord – det har noe å si hvem som styrer byen. Høyre er i alle fall et parti med høye ambisjoner for trondheimsskolen.

Jørgen Berg, varamedlem til bystyret, Høyre

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.


Rødt: Fullskala karbonfangst og håndtering

Arve Sletten Bystyret vedtok i sitt møte 21. november følgende: «Bystyret erklærer at den globale oppvarmingen og tap av naturmangfold representerer en krisesituasjon som også vil ramme Trondheim kommune. Bystyret mener at kun en ekstraordinær, rask og felles global innsats kan forhindre katastrofale konsekvenser. Trondheim kommune må ta sin del av ansvaret.» Dessverre later koalisjonen av Ap, SV, Sp og MDG ikke til å ha hastverk med å omsette ord til handling. I vedtakets pkt. 9 heter det at «Kommunen skal sammen med Statkraft og byens forskningsmiljø jobbe for at CO2-fangst på forbrenningsanlegget på Tiller realiseres innen 2030.» Da er det underlig at styringspartiene ikke følger opp med bevilgninger til formålet i kommende fireårsperiode. Klimatiltakene i deres budsjettforslag begrenser seg til å redusere utslippene fra transportsektoren gjennom støtteordninger til ladeinfrastruktur for elbiler. Statkrafts forbrenningsanlegg på Tiller forsyner store deler av Trondheim med fjernvarme, og dekker omkring 30 prosent av byens oppvarmingsbehov. Anlegget er underlagt strenge miljøkrav for fjerning av forurensing i form av både partikler og gass. Til tross for at forbrenning av avfall faktisk kutter klimagassutslipp med 3/4 sammenlignet med om restavfallet ble lagt på søppeldynga utgjør energiforsyningen fra Statskrafts anlegg hele 28 prosent av Trondheims utslipp. For å bremse global oppvarming er det nødvendig å redusere utslippene av karbondioksid betydelig. Karbonfangst og håndtering (CCS) brukt på et moderne konvensjonelt kraftverk kan redusere utslippene til atmosfæren med 80-90 prosent sammenlignet med anlegg uten CCS. I Europa er det beregnet at karbonfangst fra avfallsforbrenning ved eksisterende anlegg kan fjerne mer enn 90 millioner tonn karbondioksid hvert år. Karbonfangst fra energigjenvinning er viktig for et bærekraftig avfallssystem, og for å skape en grønn, sirkulær økonomi. Ved Fortums energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er det i hele 2019 gjennomført et forsøk med karbonfangst og lagring som nå avventer statlig investeringsbeslutning i september 2020. Trondheim kan ikke stå på sidelinjen og vente. Rødt mener at vi må utrede fullskala karbonfangst og håndtering (CCS) ved Statskraft Varmes forbrenningsanlegg på Tiller nå. Vi har ingen tid å miste. Derfor har Rødt i vårt budsjettforslag lagt inn 20 millioner årlig i planperioden til dette formålet.

Arve Sletten, bystyrerepresentant og leder for Rødt Trondheim

FpU: Trondheimpolitikerne lytter ikke til Ishockeyfolket!

Bendik Sæther Wessel Nå er det på tide at politikerne begynner å ta Trondheims voksende ishockeymiljø på alvor, vi trenger bedre hallkapasitet så fort som overhodet mulig! År etter år har hockeyspillerne i Trondheim blitt nedprioritert og oversett, til tross for at behovet for bedre hallkapasitet bare har blitt større og større. De som sitter med makta i Trondheim lytter ikke til ishockeyfolket! Interessen for Hockey er på vei oppover blant ungdommer, spesielt jenter. Ishockey er også den mest populære sporten i landet etter Fotball. Det skulle bare mangle at byens voksende ishockeymiljø får det gode tilbudet de fortjener. Men faktumet er at vi har en situasjon der vanlige folk som har lyst til å drive med hockey blir holdt utenfor, det er rett og slett ikke plass til de. Fra 14-15-års alderen er det ikke plass til stort flere enn de som vil drive med elitesatsatsing. Men heller ikke de får et godt nok tilbud her i Trondheim. Det er jo ikke uten grunn at de fleste hockeyspillerne med litt ambisjoner her i byen flytter sørover eller over grensen til Sverige for å satse. Situasjonen er såpass kritisk at flere klubber har truet med å legge ned grunnet dårlig hallkapasitet. Det er skammelig at vi har politikere som kommer med unnskyldninger og bortforklaringer fremfor å gjøre noe med den krisesituasjonen vi har. Da Rita Ottervik sist ble spurt om muligheten for å forbedre hallkapasiteten så sa hun at det ikke går fordi isen trenger minusgrader. Dette er en fullstendig kunnskapsløs påstand som bare understreker hvor lite hun bryr seg om hockeymiljøet i Trondheim. Ja, det dyrt og komplisert å bygge en ny ishockeyhall, men samtidig så vil det være en utrolig viktig investering for fremtiden og for barn og ungdom i Trondheim, behovet er helt enormt. Dette handler først og fremst om vilje og prioriteringer. Hvis flertallet av politikerne faktisk hadde brydd seg om hockeymiljøet i Trondheim så hadde de gjort noe med situasjonen for lengst. Hvorfor er det alltid håndball og fotball-spillerne som blir prioritert mens alle de ivrige ishockeyspillerne blir oversett? Er ikke ishockey viktig nok? Når vi vet hvor stort behovet er så må det jo være en spesiell grunn til at politikerne velger å snu ryggen til fremfor å gjøre noe med situasjonen. Hvis kommunen av praktiske eller økonomiske årsaker ikke kan ta ansvaret for bygging av ny hall, så er det ingen grunn til at private aktører ikke skal kunne bidra eller ta hovedansvaret. Jeg tror de fleste hockeyspillerne i Trondheim bryr seg veldig lite om hvem som bygger og driver en eventuell ny ishall. Det viktigste er at ishockeyfolket får et bredt tilbud av høy kvalitet, tilgjengelig for alle som har lyst å drive med denne fantastiske sporten. Vi i Trondheim FpU er ishockeyfolkets beste venn. Vårt mål er at alle de som vil spille ishockey i Trondheim skal få det gode tilbudet de fortjener, uavhengig alder, forutsetninger og målsetninger. Hvis Trondheim skal være en inkluderende by for barn, ungdommer og studenter så er det helt avgjørende at det legges til rette for at man kan drive med alle mulige fritidsaktiviteter, inkludert Ishockey. Ishockeyfolket har ventet lenge nok, vi i Trondheim FpU har ventet lenge nok. Nå er det på tide at politikerne begynner å lytte til folks behov!

Bendik Sæther Wessel, formann i Trondheim FpU

Pensjonistpartiet: Nedleggelse av Vistamar er meningsløst

Svein Otto Nilsen   Foto: Morten Antonsen

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker i sitt budsjettforslag å redde Vistamar. Jeg er redd for at flertallet med Ap, Sp, MDG og SV ønsker å gå for nedlegging. I Trondheim er det fine tilbud til innbyggerne som har nedsatt styrke og balanse, men uansett hvor gode tilbud kommunen har, kan en ikke kompensere for de forhold som er spesielt ved Vistamar. Mange av brukerne er eldre, og melder om at de i vinterhalvåret er redd for å gå ut grunnet is og snø. Derfor velger de å komme til Vistamar for å vedlikeholde gangfunksjon og korte ned perioden de ikke kan aktivisere seg ute. Her får brukerne mulighet for å komme seg ut på tur uten å bekymre seg for å falle. Dette fører til økt psykisk helse, noe som igjen fører til økt motivasjon og treningsglede. Det er ikke mulig å få til et tilsvarende tilbud i kommunen. Helseeffekten av å gå daglige turer er som kjent nødvendig for å bevare helsa og bo lengst mulig hjemme. Vistamar er en lærebedrift for mange unge studerende fysioterapeuter, helsefagarbeidere, aktivitører, vernepleiere og sykepleiere. For opplæringskontoret er Vistamar et viktig rekrutteringsvirkemiddel når helsefag- og aktivitørlærlingene skal søke lærlingplass i kommunen. Ved Vistamar tilbys studenter en unik praksis som gir innsikt og erfaring med tverrfaglig samhandling. Jeg har fremdeles et håp om at bystyret ønsker å se på muligheten for at flere kommuner i Trøndelag kan være interessert i Vistamar. Det er viktig at alle steiner snues i denne saken.

Svein Otto Nilsen, bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno