Det forbauser meg at de rødgrønne lukker øynene og unnlater å gripe den muligheten vi nå har til å senke boligutgiftene til de som trenger det mest. I stedet skal beboerne bidra til å bygge nytt sykehjem, skriver Geirmund Lykke.  Foto: Mariann Dybdahl

Reagerer på forslag om å selge kommunale boliger: Vi er jo ikke eiendomsspekulanter som skal hente ut overskudd?

Vi har siden 2009 hatt en såkalt utgiftsdekkende husleiemodell, som betyr at husleie fra kommunale leietakere dekker kommunens utgifter til lån og vedlikehold på boligene og at kommunen ikke lenger subsidierer boligene.

Mange av kommunens boliger har uhensiktsmessig størrelse og beliggenhet, slik at de har blitt stående tomme. Derfor anbefaler kommunedirektøren (rådmannen) å selge boliger for 200 millioner kroner, og at halvparten av dette skal brukes til finansiering av nytt sykehjem.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Dette reagerer jeg på. Boligkapitalen er bygd opp av beboerne i kommunens leiligheter og burde komme samme gruppe til nytte når boligsammensetningen skal endres. Vi er jo ikke eiendomsspekulanter som skal hente ut overskudd fra boligene våre?

Dersom 100 millioner kroner fra ekstraordinært salg av boliger i 2019 og 2020 i stedet benyttes innenfor boligøkonomien til å nedbetale lån, vil reduksjon av kapitalutgiftene bety gjennomsnittlig 2000 kroner i redusert husleie pr leietaker i året.

I siste bystyre foreslo jeg at inntektene fra boligsalget skulle gå til slik nedbetaling av lån på kommunale boliger, men dette ble dessverre nedstemt.

Det forbauser meg at de rødgrønne lukker øynene og unnlater å gripe den muligheten vi nå har til å senke boligutgiftene til de som trenger det mest. I stedet skal beboerne bidra til å bygge nytt sykehjem.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno