Ingeborg Aas (1876-1958) var lege, politiker og sanitetskvinne, og bodde og arbeidet i Trondhjem hele sitt yrkesaktive liv. Hun ble født Flagstad, på en storgård i Vang på Hedmark. Etter legestudiet i Kristiania og turnustjeneste på Rikshospitalet, startet hun i 1905 privatpraksis i Innherredsveien i Trondheim. 

Debatten om Ingeborg Aas fortsetter: Jeg måtte gni meg i øynene flere ganger

Du har helt rett i det, Terje Carlsen. Ingeborg Aas var ingen nazist, noe jeg forøvrig aldri har hevdet. Men bak sin aktverdige fasade som politiker, sanitetskvinne og lege representerte hun et menneskesyn som i 1936 høstet ovasjoner og lovord i tysk nazi-presse. «Wir stehen nicht allein» stod det å lese etter at Aas og hennes meningsfeller hadde fått vedtatt sin steriliseringslov i 1934.

Og: Terje Carlsen, mener du virkelig at organisert sterilisering av kvinner var et kvinnefrigjørings-tiltak? Jeg måtte gni meg i øynene flere ganger da jeg leste ditt innlegg.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Torbjørn Kvam   Foto: Håvard Jensen

Jeg fortsatte å gni meg i øynene da du i fortsettelsen gjør deg til talsperson for datidens abortsøkende kvinner og deres «autonomi»: «Kvinnene søkte selv det første alternativ da loven av 1934 åpnet for det». Mener du virkelig å vite at kvinner i hopetall stilte seg i lange steriliseringskøer så lenge moralens og skikkelighetens voktere la ned lovforbud mot abort? Mener du også at det var logisk å straffe ufrivillig gravide kvinner med livsvarig barnløshet?

De fleste kvinner av i dag definerer «autonomi» på en helt annen måte: Kvinner skal ha full råderett over sin egen kropp. Alt annet, blant annet sterilisering, er kjønnslemlestelse og skal ikke forekomme slik loven av 1934 la opp til.

LES OGSÅ: Veinavn i Trondheim med besk bismak

Tilbake til start. Ingeborg Aas var ingen nazist, men representerte et menneskesyn med lange røtter tilbake til kolonitidens rasistiske tankegods. «Den sorte mann er den hvite manns byrde» het det. De usiviliserte og verdiløse med underutviklet intellekt måtte bli tatt skikkelig hånd om av oss, de skikkelige og høyverdige menneskene.

Til grunn for denne tenkemåten ligger en innbitt ringeakt og forakt for svakhet og sårbare grupper av mennesker. Disse tankene slo rot over hele verden, også i Norge. Hitler hivde seg også begjærlig på denne karusellen for å nå sine politiske mål om verdensherredømme.

LES OGSÅ: Fruen bak matstasjonen på Gråmølna

Etter krigen, da nazisme og rasisme var nedkjempet, våknet nye og mer intrikate utgaver eller avleggere av herrefolk-tradisjonen opp her i Norge: Formynder-staten. Dennes oppgave var å holde alle de svakest stilte hardt i ørene så lenge de var mottakere av sykepenger, uføretrygd, sosialtrygd eller var registrert som arbeidsledige.

Nå er alle «Nav-ere» blitt den prektige, rettskafne, friske og hardtarbeidende norske manns byrde. Disse «snylterne» på vår velferdsstat må kjøres hardt og med stramme tøyler. Og, om nødvendig, straffes.

LES OGSÅ: Ingeborg Aas var vel ingen nazist, Torbjørn Kvam?

Det er reinhekla tøv å hevde at dagens trygdeskandale er såkalt systemsvikt. Overgrepene er gjort med stilltiende overlegg av et samlet rettsvesen, forvaltning, Storting og regjering. Et uhyggelig gufs av en tvilsom kulturarv. At vi aldri skal lære!

NB: Mitt innlegg i Adressa fredag 13. desember under Ordet fritt var opprinnelig et nyhetstips til redaksjonen og ikke et Ordet fritt-innlegg. Adresseavisen ba om å få publisere tipset under Ordet fritt. Det samtykket jeg i. Dette ble så presentert i fredagsavisen signert med mitt navn og med Pensjonistpartiet i Trondheim. Dette var en glipp fra avisens side. Det jeg har skrevet, har jeg utelukkende skrevet som privatperson og ikke på vegne av Pensjonistpartiet i Trondheim.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno