Arbeidspresset og rekrutteringssvikten er resultatet av regjeringens kroniske underfinansiering av våre felles sykehus, noe Arbeiderpartiet har advart mot over flere år, mener disse tre Ap-politikerne.  Foto: Espen Bakken

Varsku om fødetilbudet ved St. Olav: 65 prosent av jordmødrene vurderer å slutte

Verdens beste fødetilbud må forsvares hver eneste dag og i hvert eneste statsbudsjett. Denne regjeringen har latt det skure og gå for lenge. Vi er redd noe alvorlig er i ferd med å skje med fødselsomsorgen i landet vårt. Dette har også kommet til uttrykk gjennom engasjementet til Bunadsgeriljaen, som har blitt en folkebevegelse for et godt fødetilbud i hele landet.

Ingvild Kjerkol  Foto: Christine Schefte

Tuva Moflag  Foto: PETER MYDSKE

Tore O. Sandvik  Foto: Roar Blasmo-Falnes

Mange av oss vil beskrive Norge som et av verdens beste land å være gravid i og bli foreldre i. Barnedødeligheten gikk kraftig nedover i forrige århundre, som følge av økt kompetanse, forskning og ikke minst tilgang til dyktige fagfolk ved fødeavdelingene. Det er fagfolka som bærer kvaliteten i norsk fødselsomsorg på sine skuldre, men nå er mange av disse i ferd med å forlate posten sin.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Flere ulike undersøkelser underbygger at frykten for bemanningskrise er høyst reell. Riksrevisjonens rapport om bemanningsutfordringer i helseforetakene peker på at helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere. Hver sjette spesialsykepleier og jordmor er over 60 år og må erstattes om få år. På nesten halvparten av enhetene med jordmødre vil mellom 20 og 50 prosent av dem nå pensjonsalder innen fem år.

I tillegg har vi funnene fra jordmødrene selv. Tidsskrift for jordmødre har utført en undersøkelse blant medlemmene til Den norske jordmorforening. Denne viser at blant 444 respondenter, oppga hele 52 prosent at de har vurdert å slutte i jobben i nyere tid. Dette er alarmerende tall, men enda verre står det til ved St. Olavs Hospital. Her oppgir hele 65 prosent av jordmødrene at de vurderer å slutte (ekstern lenke).

LES OGSÅ: Nytt fødetilbud ved St. Olav

Hva skyldes dette? Jo, det skyldes et for høyt arbeidspress. Det skyldes at det er for få jordmødre på jobb, særlig ved de største fødeavdelingene. Det er rett og slett ikke samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressursene som er tilgjengelig for å gjøre jobben.

Selv om fødselstallene har gått noe ned de senere årene, øker arbeidspresset på grunn av stadig flere kompliserte fødsler. Som Professor Anne Eskild påpeker, er dagens gravide eldre enn tidligere og de trenger mer helsehjelp enn før. Som politikere er vårt ansvar å legge til rette for at fødetilbudet er så godt, at kvinner velger å få alle barna de ønsker seg. Da må vi heve fanen for fortsatt høy kvalitet.

LES SAKEN: - Vi håper vi her kan gi kvinnene ro og trygghet under fødselen

Arbeidspresset og rekrutteringssvikten er resultatet av regjeringens kroniske underfinansiering av våre felles sykehus, noe Arbeiderpartiet har advart mot over flere år. Vi setter av 1,4 milliarder mer enn regjeringen i vårt alternative statsbudsjett. Det er et løft som monner, og som for St. Olavs hospital alene utgjør 89 millioner kroner.

En annen grunn til at det bærer galt av sted med fødeavdelingene, er at de dessverre premierer fødsler med komplikasjoner. En normal fødsel gir mindre penger i kassa enn et hastekeisersnitt eller en fødsel hvor det oppstår skader. Vi mener dette er helt ulogisk, for beredskapen må være på plass uavhengig av om fødselen går bra eller om det oppstår komplikasjoner underveis. Arbeiderpartiet har fremmet forslag om rammefinansiering av fødeavdelingene, slik som akuttmottakene er, men vi har blitt nedstemt av regjeringspartiene.

LES OGSÅ: Fylkesmannen refser jordmortilbudet i Trondheim

Når både ansatte og fødende roper varsku må vi ta det på alvor. Da kan ikke regjeringen på autopilot svare at Norge er verdens beste land å føde i. Et godt fødetilbud må vi forsvare hver dag, og Arbeiderpartiet forsvarer det i vårt alternative budsjett.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno