Samene synes å gå tapende ut i sak etter sak. Det er rett og slett trist og svært foruroligende, skriver tidligere biskop i Nidaros, Tor Singsaas.   Foto: Privat

Samiske interesser og rettigheter er blitt systematisk satt til side og undertrykt

Storsamfunnets ulike økonomiske interesse synes alltid å få prioritet.

En takk til Trygve Lundemo for hans kommentar tirsdag 3. desember 2019 i Adressa; «Vindkrafta skader også forholdet til samene.» Han makter på en god måte å løfte fram deler av samenes livsviktige interesser i diskusjonen om vindkraft. Disse må ikke forties. Samene har gjennom alle tider blitt usynliggjort av storsamfunnet, de norske styrings- og samfunnsinstitusjonene. Samiske interesser og rettigheter er blitt systematisk satt til side og undertrykt.

LES OGSÅ: Singsaas om Giske: - Jeg har satt pris på å få være en samtalepartner for Trond

Vi har gjennom alle tider vært to folk som lever sammen i dette landet. Ett av folkene har lagt igjen spor, mange spor. Det andre folket har satt «usynlige» spor, andre spor som ikke er så lett å oppdage. Det har de fått lide for. Det samiske folket har vært nødt til å argumentere for, og bevise bruksrett til fjell, vidder og beiteområder for rein som de har levd av i århundrer. De har kjempet for rett til eget språk og kultur, tro og spiritualitet.

Storsamfunnet har neglisjert denne minoriteten. Et samfunns humane standard, moralsk og etisk bedømt, måles i hvordan minoritetene blir behandlet. Svært mye mangler i saker knyttet til samene. Det viser seg også i vindkraftutbygginga. Storsamfunnets ulike økonomiske interesse synes alltid å få prioritet.

LES OGSÅ: Nidaros bispedømme får både norsk og sørsamisk navn

FNs rasediskrimineringskomité ba Norge om å stanse deler av den omstridte utbygginga av vindkraftprosjektet på Fosen, i påvente av viktige avklaringer blant annet i forvaltningen av området for reindriftsnæringa. Denne anmodningen ble ikke fulgt. Etter de store festtalene, blant annet av statsministeren under samenes 100 års –jubileum i Tråante (Trondheim) i februar 2017, hadde jeg forventet en helt annen evne og vilje til å lytte til samenes synspunkter, og ta hensyn til dem. Det har vi sett fint lite til nå i striden om vindmøllene. Samene synes å gå tapende ut i sak etter sak. Det er rett og slett trist og svært foruroligende.

Tråante 2017: Forsoning og feiring i Nidarosdomen

Mange av oss er sjokkerte over de naturødeleggelsene vindmølleutbygginga medfører. I vår fornyede kunnskap om varsom forvaltning av våre naturressurser, har det norske storsamfunnet mye å lære av samene. De viser en helt annen respekt og varsomhet for naturen som vi alle er en del av. Dette er et stort paradoks i vindmøllestriden. Det ene folket fortsetter med å sette dype spor etter seg i naturen, på helt ødeleggende og uopprettelig vis, mens det andre folket ber om å utvise varsomhet og respekt for en sårbar natur.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter