Blir kommunale barnehager sjekket like grundig som de private, spør innleggsforfatteren.  Foto: Espen Bakken

Foreldre svarer i Gnist Trøa saken: Vi ønsker at prosessen blir gransket

Vi er omsorgsfulle og ressurssterke foreldre som aldri ville ha sendt våre barn i en farlig barnehage.

Kommunaldirektør Nereid hevder det faller på sin egen urimelighet at Trondheim kommune opptrer med en politisk agenda i tilsynet med Gnist Trøa. Hva skal man da si til at man stenger en barnehage med 90 barn, og et stort antall svært fornøyde foreldre. Faller ikke dette på sin egen urimelighet?

LES OGSÅ: Gnist barnehage får holde åpent mens klagesaken behandles

Vi er foreldre som sender barna våre med god samvittighet til Gnist Trøa. Vi er trygge på at barna har det godt, blir bekreftet og inkludert. Vi opplever at de lærer det de skal og utvikler seg til å bli flotte barn. Hvordan kan dere i kommunen sitte med en helt annen virkelighetsforståelse enn oss? Vi leverer og henter fornøyde barn. Vi får regelmessige oppdateringer og deltar på foreldrekaffe. Vi henter til ulike tider og er mange som det siste året har fulgt spesielt godt med. Hvordan kan vi da unngå å se at barnehagen er så farlig?

LES OGSÅ: Trondheim kommunes tilsyn med barnehager handler ikke om politikk

Faller det ikke også på sin egen urimelighet at tilfeldige observatører fra kommunen uten utdannelse til å observere systematisk skal overprøve dette? De har fått et mandat fra oppvekstdirektøren hvor de skal notere negative ting som skjer i løpet av en dag. Er det ikke rimelig å anta at episoder og situasjoner kan bli mistolket og tatt ut fra kontekst? Er det ikke rimelig å anta at de blir påvirket av sin ledelse som ønsker å stenge akkurat denne barnehagen?

Kommunaldirektør Nereid informerte på allmøtet med oss foreldre 2. desember at nettopp disse observatørene fra bemanningsbyrået i kommunen vil kunne få jobb i det nye tilbudet til barna ved stenging. Vil ikke dette kunne påvirke tolkingen av observasjonene?

LES OGSÅ: Lærer i Trondheims-skolen om Gnist Trøa barnehage-saken: Klappjakt til 12 millioner!

Hvis dette ikke er politisk drevet, hva er det da? Vi er omsorgsfulle og ressurssterke foreldre som aldri ville ha sendt våre barn i en farlig barnehage. Flere foreldre jobber selv i barnehage. Er det ikke rimelig å anta at flertallet av foreldre ville ha fanget opp at barnehagen er så helseskadelig at den, som første store, private barnehage i Norge, må stenges?

Kjære politikere, vi håper at dere kan høre på oss. Vi ønsker ikke at våre barn skal brytes opp fra gode relasjoner med venner og personal. Vi ønsker at prosessen blir gransket. Vi opplever at enkelte i kommunen har konkludert alt for tidlig i prosessen og i ettertid i liten grad evner å revurdere sine egne konklusjoner. Motivasjonen for dette kan man bare spekulere i.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter