Denne matjorda kan bli bebygd, hvis politikerne i bystyret sier ja. Saken skaper stort engasjement i Adresseavisens debatt-spalter.  Foto: Håvard Jensen

AUF svarer eiendomsutvikler om Øvre Rotvoll: Skal vi ikke endre politikk av hensyn til utbyggernes kalkyler?

I Adresseavisen fredag kan vi lese et innlegg skrevet av eiendomsutvikleren Pål Restad, som kritiserer AUFs kamp for vern av matjord i Trondheim, og mener det gir uforutsigbarhet for byggebransjen.

Den overordnede arealpolitikken for Trondheim ble vedtatt i 2013, med en stor utleggelse av boligareal på dyrkamark langt fra bysentrum flere steder i byen. Dette var på et tidspunkt med lav boligbygging i byen. Nå er situasjonen en annen. 32 500 boliger er igangsatt regulert i Trondheim.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Gjermund Gorset  Foto: THERESE ALICE SANNE

Siden den gang har verden nådd 400 milliondeler CO2 i atmosfæren, undertegnet en parisavtale, FNs klimarapport har kommet og havet har begynt å stige. Når Øvre Rotvoll ble regulert til boligformål var det ingen som tenkte at flere tusen elever skulle marsjere ut av skolen for å streike for klimaet. Det føles rett og slett ganske riktig å sitere Bob Dylan: «The times they are a-changin'».

LES OGSÅ: Utbyggingen på Rotvoll må utsettes

Å være forutsigbar er et gode, men det som er forutsigbart med verdens nåværende politiske kurs er at de politiske rammene vi har i dag kommer til å koke kloden. Jeg stilte til valg for aller første gang fordi jeg ville kjempe for en bedre klimapolitikk. Arbeiderpartiet er nødt til å skifte kurs i klimapolitikken om vi skal redde jordkloden. Vi har kun ti år på oss på å løse klimakrisa før det er for sent. Derfor er det så utrolig viktig at Arbeiderpartiet innser viktigheten av matjorda på Øvre Rotvoll før det er for sent.

Bystyret i Trondheim har i likhet med EU-parlamentet og land som Storbritannia, Canada og Frankrike erklært klimakrise - en global krise for vårt livsgrunnlag.

LES OGSÅ: Matjorda på Rotvoll Øvre er landets beste og må vernes

FNs klimapanel peker på at klimakrisa kan føre til internasjonal matmangel. Om Norge ikke klarer å verne om sin matsikkerhet gjennom vern av matjorda, kan vi med stor forutsigbarhet i framtida oppleve sultkatastrofer. Skal vi ikke da endre politikk av hensyn til at utbyggerne får økt usikkerhet i sine kalkyler? Høyre er kanskje enig i det. Det er ikke jeg. Hvis vi erklærer klimakrise, men ikke er villig til å snu på vår egen politikk, da driver vi bare med symbolpolitikk.

LES OGSÅ: Vi har ingen matjord å miste

I denne bystyreperioden skal vi vedta en ny arealplan for hele kommunen. Den må sette en klimavennlig grønn byutvikling først. AUF mener det betyr en byutvikling mer basert på buss enn bil, mer opptatt av matjord enn merverdi og som setter klima foran kapital. Klimakrisen må bety ny politikk, og så får vi håpe at det betyr at det vil gi oss mer forutsigbarhet nettopp der vi trenger det mest - et forutsigbart klima.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno