Da skiutstillingen ble demontert, ble ski og andre gjenstander møysommelig behandlet av museets materialkonservatorer.  Foto: Privat

Ryktet om skimuseets død er betydelig overdrevet

I påvente av den permanente utstillingen ønsker både Sverresborg og Trondhjems Skiklub å få formidlet Trøndelags skihistorie og vist frem deler av skisamlingen.


Tidligere denne uken
kunne vi lese i Adresseavisen at skimuseet var kastet ut av Sverresborg Trøndelag folkemuseum og at skisamlingen var død og begravet. Vi kan forsikre alle skiinteresserte og byens borgere ellers om at så ikke er tilfelle!

LES OGSÅ: Kåre Tønseth skrev i november innlegg i Ordet fritt om skimuseet som ligger nedpakket

Skimuseet var i sin tid en flott utstilling som viste hvilken rolle Trøndelag har i norsk skihistorie. Skimuseet ble åpnet i forkant av Ski-VM i Trondheim i 1997. Skimuseet var meget populært og sto urørt i over 20 år til samlingen ble tatt ned i 2017. 20 år er lang levetid for en museumsutstilling, lengre levetid enn de fleste «permanente» utstillinger er ment å vare. Det er viktig for alle museer, også Sverresborg, å være i en kontinuerlig utvikling og fornying. I det ligger også at utstillinger kommer og går. Noen står i årevis, og andre i få uker eller måneder. Forskning og ny kunnskap vil føre til at innholdet i en langtidsutstilling må oppdateres for å holde den relevant for samtiden.

LES OGSÅ: Hvor er skimuseet i Trondheim?

Da skiutstillingen ble demontert, ble ski og andre gjenstander møysommelig behandlet av museets materialkonservatorer. Gjenstandene er for tiden trygt og forsvarlig oppbevart i museets magasiner i påvente av en ny utstilling. Den skihistoriske samlingen som Sverresborg har ansvaret for er unik og består av om lag 400 par ski og en rekke skirelaterte gjenstander, klær og utstyr. Nærmere to tredeler av samlingen er deponert til museet fra Trondhjems Skiklub og vel en tredel er tilkommet museet direkte.

Trondhjems Skiklub har gjennom mange år samarbeidet med Sverresborg for å få etablert en permanent skihistorisk utstilling i museets gamle administrasjonsbygg. Bygget er fra 1937 og oppfyller dessverre ikke dagens krav til publikumsbygg. Restaurering og ombygging vil ta tid å prosjektere og finansiere. En utstilling av det omfanget og kvalitet vi har ambisjoner om, og samlingen fortjener, vil også være kostbar. Å få til en god langsiktig og bærekraftig løsning hvor ikke bare bygg og innhold er sikret, men også driften av utstillingen, vil ta tid.

I påvente av den permanente utstillingen ønsker både Sverresborg og Trondhjems Skiklub å få formidlet Trøndelags skihistorie og vist frem deler av skisamlingen. En måte å nå frem til publikum i hele Trøndelag er å sende museet ut på skitur. En container bygges nå om til et flyttbart utstillingslokale som oppfyller alle bevarings- og sikkerhetskrav. Da får vi en mobil utstilling som kjøres ut til skiinteressert publikum; ski- og idrettsanlegg, idrettsarrangement og mesterskap, vinterfestivaler eller andre steder der skientusiaster og skiglade mennesker samles. Innholdet i utstillingen bygges i moduler som skiftes ut alt etter hvilket tema som passer best for det arrangement den skal vises frem i.

Skisamlingen på Sverresborg Trøndelag folkemuseum lever i beste velgående og skal om kort tid ut på en skitur nær deg!