Rødt, her ved gruppeleder Ranga Vorkinnslien, er lite fornøyde med en kommentar skrevet av Adresseavisens Harry Tiller.  Foto: Christine Schefte

Rødt svarer kommentator Harry Tiller: Han forsøker å tegne et bilde av oss som uansvarlige og useriøse

Adressas kommentator Harry Tiller blir kjedsommelig forutsigbar når han kritiserer Rødts budsjettforslag i fredagens avis. Hans innvending synes å være at strategien er for enkel, og hevder at vårt alternative budsjettforslag er «langt utenfor virkelighetens verden». Tiller forsøker å tegne et bilde av Rødt som uansvarlige og useriøse. Det er grunn til å stusse over at samme Tiller tydeligvis ikke ser noen grunn til å reflektere over den manglende realismen i de borgerlige partienes sprikende budsjettforslag. Eksempelvis strekker Frps handlings- og økonomiplan for perioden 2020-2023 seg øyensynlig kun til 2021. Mer enn en tredel av inndekningen i deres forslag forutsettes gjennomført ved konkurranseutsetting og avbyråkratisering. Restborgerligheten i Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er like virkelighetsfjerne med samme korte tidshorisont, og i overkant av en femdel av inndekningen hentet fra fantasifull konkurranseutsetting. De forutsetter videre 53 millioner i besparelser på såkalte «innovative anskaffelser». Dette er altså referanserammen når Tiller skriver at seriøst budsjettarbeid handler om å finne virkelige penger som kan brukes til drift.

LES OGSÅ: Hjemme alene-fest for Rødt

Tiller synes å dele makthaverne i Ap, SV, Sp og MDG sin oppfatning av at det å småflikke på kommunedirektørens kuttforslag er det eneste ansvarlige. Koalisjonens budsjettforslag flytter på bare en halv prosent av pengene, og skaffer inndekning for dette hovedsakelig ved å redusere nødvendige investeringer. Det er derfor på sin plass å snu på Tillers utsagn ved å påpeke at regningen for manglende investeringer vil måtte betales i årevis fremover. Rødt mener det er uansvarlig å spare seg til fant. Vi har i vårt budsjett vist hvor det finnes midler som kan omdisponeres. Og det er riktig som Tiller påpeker at vi ikke benytter hele dette mulighetsrommet, nettopp fordi vi tenker langsiktig.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

LES KOMMENTAREN: Opposisjonen feilet i første forsøk

Rødt mener det er mulig å bruke 1840 millioner mer enn kommunedirektørens budsjettforslag de neste fire årene, og fremdeles ha et budsjett i balanse. Vi har valgt å levere et forsvarlig budsjett med overskudd, som ikke benytter hele dette mulighetsrommet, men henter midlene fra å ikke betale ekstraordinære avdrag, samt noe fra netto avkastning av kraftfondet. Tiller insinuerer mot bedre vitende at Rødt bruker av kraftfondet, og ikke legger opp til å betale renter og avdrag på lån. Dette er i beste fall en svært unyansert fremstilling fra Midt-Norges såkalt frie stemme.

LES KOMMENTAREN: Har Ap glemt hva de lovte?

Det er krise i bo- og aktivitetstilbudet til de utviklingshemmede. Stort bedre er det ikke i barnevernet. Bemanningen innen både helse og oppvekst er kronisk lav. Rødt styrker barnevern, Familietiltak og PPT. Vi satser på kommunal vikarpool i barnehage og toppet bemanning i helse og velferdssenter, slik at de ansatte får en bedre arbeidshverdag, og brukerne et bedre tilbud. Tiller har rett i at Rødt har ambisjoner om å sikre et forsvarlig driftsnivå i årene som kommer. Da er det nødvendig å kvitte seg med koalisjonspartienes selvpålagte handlingsregler for å få en by som setter innbyggernes behov foran massive overskudd. Ap, SV, Sp og MDG har kun sine lenker å miste.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno