Øvre Rotvoll har vært under planlegging i veldig mange år. Hva betyr det for Rotvoll Utvikling når politikerne plutselig ser ut til å snu? De taper enorme summer, men det betyr også en enorm uforutsigbarhet for alle som driver med byutvikling i Trondheim, skriver debattanten.  Foto: Ola Hegvold

Eiendomsutvikler: Det er totalt uforutsigbart i Trondheim nå. Skjønner folk hva det vil føre til?

Styr gjerne byutviklingen på en mer gjennomtenkt og overordnet måte, men la utbyggerne slippe å spille Lotto.

I onsdagens Adresseavisen kan vi lese at AUF har fått Ap til å utsette beslutningen om Rotvoll. Det kunne for så vidt vært greit. Det finnes gode grunner både for og imot bygging på Rotvoll. Men det er likevel ikke greit hvis man ser på saken overordnet. Problemet er timingen for når politikerne plutselig blir usikre. Her har Rotvoll Utvikling i over åtte år jobbet med saken. Sammen med kommunen og politikerne har de arbeidet i fem år med å utvikle en områdeplan, slik at alle parter skal bli fornøyde. Planen er knadd og bearbeidet i flere runder, volum er redusert og tiltak er lagt inn.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Pål Restad 

Nå så det ut som man endelig hadde kommet frem til en plan som alle kunne leve med. Så kan det bli full stopp. Jeg skriver kan, for saken er ikke avklart.

Hva betyr det egentlig? Dette er ikke et forsvarsinnlegg for Rotvoll, dette handler om mer enn det. Hva betyr dette for kommunens innbyggere? For AUF-leder og bystyrerepresentant for Ap, Gjermund Gorset, er tydelig på at de ikke er til for utbyggerne, de er til for byens befolkning. Jeg skal ikke gå dypere inn i at mange av utbyggerne i Trondheim også er lokale, og er en del av byens befolkning. Men de driver med forretning og er profesjonelle.

Så hva betyr dette for byens befolkning?

LES OGSÅ: Matjorda på Rotvoll Øvre er landets beste og må vernes

Jeg tror ikke det er produktivt at man stadig plasserer utbyggere i båsen «griske mennesker som kun tenker på egen profitt». Det er en generell oppfatning blant mange, og det siver gjennom en misnøye om at eiendomsbransjen tjener for mye penger. Ja, alle utbyggere tjener penger, hvis ikke kan de ikke bygge boliger lenger. Det kreves overskudd for å drive selskaper som skal bygge boliger og eiendom er en kapitalkrevende bransje. Vi skal være glade for at det finnes utbyggere som ønsker å bygge gode nabolag og som sørger for at vi klarer å holde tritt med befolkningsveksten.

Jeg sier ikke dette fordi det er synd på utbyggerne. De klarer seg selv, men jeg tror det blir tatt feilaktige beslutninger fordi man litt ensidig plasserer utbyggere i bås og tenker at det ikke har noen konsekvenser at vi nekter noen å bygge. De får klare seg selv. Og de gjør det. Men uforutsigbarheten man opplever, går ikke bare ut over den aktuelle utbyggeren.

LES OGSÅ: Vi har ingen matjord å miste

Hva betyr det for Rotvoll Utvikling når politikerne plutselig ser ut til å snu? Foruten at de taper enorme summer brukt på konsulenter og arkitekter, betyr det en enorm uforutsigbarhet for alle som driver med byutvikling i Trondheim. Uforutsigbarhet betyr usikkerhet. Usikkerhet er et eget punkt i alle utbyggere og entreprenører sine kalkyler. Usikkerhet er dyrt. Til syvende og sist vil en slik uforutsigbarhet medføre økte priser på nye boliger. Det angår i høyeste grad byens befolkning.

Det går rykter i eiendomsbransjen om at politikerne også ønsker eller vurderer å snu på Overvik. Det vitner i så fall heller ikke akkurat om forutsigbarhet? På Lade har utbygger av Hangaren opplevd å få ferdigattesten trukket tilbake. Bygget er ferdig i henhold til en godkjent rammetillatelse, butikkene er åpnet og i full drift, og så trekkes ferdigattesten tilbake. Heller ikke spesielt forutsigbart …

Jeg kan ha forståelse for at politikere og administrasjon har behov for å ta mer tak i byutviklingen og styre mer helhetlig. Men dette må gjøres med omhu og forutsigbarhet. Vi har nå en ganske god balanse mellom befolkningsvekst og boligbygging. Dette er viktig så ikke prisene presses unødvendig opp, slik man har opplevd i Oslo. Denne gode balansen står i fare hvis forutsetningene plutselig endres. Min bekymring er at balansen er i endring, og jeg er usikker på om alle ser hvilke konsekvenser dette kan få. Man må gjerne forsøke å utvikle mer sentrumsnære områder som Nyhavna raskere, men det er ikke bare å vedta en raskere utbygging. Nyhavna, som er eid av Trondheim Havn, vil uansett ta tid.

Noen leser sikkert min tittel og tenker at jeg kun ber for min syke mor. Men i vårt firma bygger vi ikke boliger i Trondheim. Vi jobber faktisk med prosjekter som ville tjent på et «worst case»-scenario rundt det jeg skisserer. Jeg er en stolt Trondheims-beboer som er oppriktig bekymret for den økte usikkerheten rundt byutviklingen i Trondheim.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno