På disse områdene rundt Øvre Rotvoll er det planlagt boligbygging i årene som kommer. Innleggsforfatteren mener eieren av området er lei av å være bonde og vil heller utvikle eiendommen sjøl med utsikter til milliardinntekter.  Foto: ERLING SKJERVOLD

Matjorda på Rotvoll Øvre er landets beste og må vernes

Fristilling av bonden. Dette begrepet var mantraet til Sylvi Listhaug da hun var landbruksminister. Politikken hennes gikk blant annet ut på at bønder som var lei av å være bønder skulle kunne få forvalte eiendommen sin etter eget forgodtbefinnende og bli mangemillionærer ved eiendomsutvikling i bynære områder.

Dette har vi eksempler på i Trondheim ved utbygginga av Overvik og nå høyst aktuelle Rotvoll Øvre. I det første tilfellet har eieren blitt halvmilliardær og fått seg en hestehobby som fyller helsider i Adressa til glede for noen lesere. På Rotvoll Øvre er proprietæren lei av å være bonde og vil heller utvikle eiendommen sjøl med utsikter til milliardinntekter.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Arbeiderpartiet har hatt en generasjon med broilere som sikkert har ofret mye tid på samfunnsengasjement og som kanskje føler at de fortjener å bli belønnet for dette ved feite jobber i eiendomsutvikling. Rune Olsø kan være et eksempel på dette. Aase Sætran , tidligere kommunalråd for Arbeiderpartiet, har årevis vært sentral i eiendomsutviklingen av Rotvoll Øvre og skal sørge for at selskapets planer får gjennomslag og blir godkjent.

Det virker som om Ap vil at hun skal lykkes i jobben sin. Slik sikrer Ap at Frps politikk blir gjennomført i Trondheim. Som ledd i dette ble Bård Vegar Solhjell i sin siste handling som miljøvernminister presset til å godkjenne utbyggingen med den gang varaordfører Knut Fagerbakke som gissel.

LES OGSÅ: Vi har ingen matjord å miste

De siste 15-20 årene har Trøndelag vært det viktigste kornproduserende området i landet med kronår nesten hvert eneste år. Østlandet derimot sliter med tørke, eller får for mye regn, og må i tillegg få tilførsel av grasfôr fra Trøndelag og andre landsdeler. Sett i lys av klimaendringene og vår omstilling i forhold til disse er vern av matjord første bud og det enkleste og rimeligste tiltak i klimakampen.

Matjorda på Rotvoll Øvre er landets beste og må vernes. Nå benyttes deler av arealet til produksjon av ferdigplen. Proprietæren har også lagt beslag på dyrkbar jord ved å oppføre meget store «driftsbygninger» som benyttes til utleie av lager.

LES OGSÅ: Utbyggingen på Rotvoll må utsettes

Man kan så spørre seg om det er slik at dette umistelige området skal ofres for at den trofaste Ap-sliteren skal sikres suksess i jobben sin? Spørsmålet er om Ap fremdeles bedriver samrøre, noe som i så fall bør ligge langt under dets verdighet. Hør på AUF, framtida tilhører tross alt ungdommen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno