90 av de 115 barna i Gnist Trøa barnehage er fremdeles på Heimdal. Den «supre» løsninga til Trud Nereid blir nå å spre de for alle vinder rundt om i andre barnehager som allerede sikkert har fullt belegg, skriver debattanten, som arbeider som lærer i Trondheims-skolen.   Foto: Christine Schefte

Lærer i Trondheims-skolen om Gnist Trøa barnehage-saken: Klappjakt til 12 millioner!

I Adresseavisen 29. november kunne vi lese at den private barnehagen Gnist Trøa må stenge innen 1. mars 2020. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tatt beslutningen. Uforsvarlig drift og pedagogisk svikt over lengre tid er begrunnelsen. «En super avgjørelse og en seier for barna», sier oppvekstdirektør i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid, mens Gnist varsler rettssak. «Fylkesmannen har bare gitt sin tilslutning til Rådmannens folk uten å foreta selvstendige undersøkelser. Den er derfor ugyldig,» sier Børre Andreassen, markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager. Han vil ha saksbehandling og faglige vurderinger prøvd i retten. Han presiserer at de ikke opererer med lav voksenbemanning, pedagognormen oppfylles og kvalitet står i fokus.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Torhild Flisnes  Foto: Ivar Mølsknes

Trondheim kommune har 264 barnehager, hvorav 137 er private. Gnist har 17 barnehager: 10 i Møre og Romsdal, 3 i Hordaland og 4 i Trøndelag. TK har tilsyn både med private og kommunale barnehager, de fører med andre ord tilsyn med seg selv og sin egen drift. Hvordan kan dette fungere?

Som utenforstående uten kjennskap til verken drivere, ansatte eller barn/foreldre på Gnist Trøa på Heimdal, er det fullstendig ubegripelig hvordan kommunen forvalter skattepengene: 12 millioner rett ut vinduet! Til ingen nytte - kun en tragedie for alle parter. 12 millioner kunne f.eks. forbedret mottakstilbudet og norskopplæringen til fremmedspråklige slik at de kunne greid seg bedre i utdanningsløpet. På sykehjemmene kunne de fått dusjet seg mer enn en gang i uka.

LES OGSÅ: DN: Røros-familie fikk gevinst på 356 millioner etter barnehagesalg

Det store spørsmålet blir hvilken agenda kommunen har hatt. Når bestemte de seg for at barnehagen skulle stenges? En hærskare tause observatører ble plassert i alle kroker, der sitter de fremdeles og noterer. Hvem hadde ikke blitt nervøs og gjort feil under slike arbeidsforhold? Det er ikke til å tro at ikke alle barnehagelærerne og hele personalet ble sykmeldt! De har gjort en kjempeinnsats og stått i stormen!

Nå er jo kommunen vant til 20 prosent sykmelding i sine kommunale foretak, så det at mistillit er sykdomsfremkallende, reflekterer de kanskje ikke over. En kan virkelig lure på hvem som håndplukket observatørene, hvilke bakgrunn de har og hva som var oppdraget deres. Var det å finne feil som kunne legalisere kroken på døra? Uønskede hendinger som fall og slag med og uten spade/ annet redskap skjer i alle barnehager, så hva kan ankepunktet være? Hva kan ikke rettes på?

90 av de 115 barna i Gnist Trøa barnehage er fremdeles på Heimdal. Den «supre» løsninga til Trud Nereid blir nå å spre de for alle vinder rundt om i andre barnehager som allerede sikkert har fullt belegg. Barna kan se langt etter stabilitet og trygghet når voksenrelasjonene og vennene er borte.

LES OGSÅ: Må stenge barnehagen - eier varsler rettssak

Hvorfor har ikke kommunen evnet å bruke skattebetalernes penger til noe positivt og løst problemene i all minnelighet? Mangler de kompetanse til rådgiving, eller evner de ikke å dokumentere og forklare hva som er galt? Stengningen tok så lang tid at rådmannen klaget til departementet. Hvorfor stengte ikke Arbeidstilsynet på dagen hvis det var så alvorlig?

Her kan du lese flere saker om Gnist Trøa barnehage.

Oppkjøpsfondet Altor har skaffet seg en majoritetsandel i Gnist Barnehager, og de ønsker å være en stor barnehageaktør. Dette er ikke populært i alle kretser, og mange ønsker å utelukke store private aktører. De vil at barnehagene i størst mulig grad skal være kommunale, akkurat som sykehjemmene. Verst syns de det blir hvis barnehagene drives med overskudd så eierne får igjen investeringene de har gjort. De stoler ikke på at lover og regelverk regulerer virksomhetene- de mener det må være kommunalt for å være seriøst.

Det er på høy tid man får på plass et troverdig, kompetent statlig tilsyn som foretar selvstendige undersøkelser i både private og kommunale foretak!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno