Innleggsforfatteren ser fram til rettssaken om stengingen av Gnist barnehage.  Foto: Rune Petter Ness

Galskap å stenge Gnist barnehage

Rundt 90 barn og 180 foreldre er storfornøyd med kanskje byens beste barnehage. Med et pennestrøk skal de få hverdagen snudd på hodet.

Trondheim kommune med Camilla Trud Nereid i spissen, har i lengre tid arbeidet for å få stengt Gnist barnehage. Grunnlaget for stenging, er uforståelig for foreldre som i dag har sine barn i barnehagen og som kjenner forholdene godt. Det har vært klandreverdige episoder i Gnist, som i andre barnehager og institusjoner, enten de er kommunale eller private.

LES OGSÅ: Må stenge barnehagen - eier varsler rettssak

I dette tilfellet, så er det absolutt ikke uløselige problemer som ligger bak, men politiske prinsipper som blir et verktøy for maktovergrep. Ca. 90 barn og 180 foreldre, som er storfornøyd med kanskje byens beste barnehage, skal med et pennestrøk få hverdagen snudd på hodet. Jeg vil se den psykologen som er enig med Camilla Trud Nereid i at dette er en seier for barna. Kanskje årets mest uspiselige politiske utsagn. Kommunen vil at barna som stort sett tilhører boenhetene i gangavstand fra barnehagen, skal spres til andre bydeler, med de logistikkproblemene det medfører for foreldre og belastningen det påfører barna.

LES OGSÅ: Gnist barnehage får holde åpent mens klagesaken behandles

Siden det tydeligvis ikke finnes noe overordnet kontrollorgan for barnehager, har Trondheim kommune tatt seg den subjektive frihet å overvåke Gnist barnehage i lengre tid med utplasserte personer med ukjent kompetanse. Hvem overvåker de kommunale institusjonene?

Her kan du lese flere saker om Gnist Trøa barnehage.

Umiddelbart etter at dette ble en sak for Nereid, så gikk hun ut med at Gnist barnehage skulle stenges. Når man kjenner samme persons innstilling til privat drevne barnehager generelt, så er det nærliggende å mistenke en skjult agenda i denne saken.

Ser fram til rettssaken som forhåpentligvis avslører galskapen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter