Med denne forenklede virkelighetsforståelsen ender jeg som representant for MDG opp som en gress-etende hippie som vil legge ned alt folk liker med det moderne samfunnet, mens Ola Borten Moe selv blir han der gamle konservative gubben som sitter ute på oljeplattformen sin, skriver MDG-representanten i dette svaret til Ola Borten Moes kronikk. Her er Sp-nestlederen ute på oljeriggen Draugen, som tilhører hans oljeselskap Okea.  Foto: Signe Dons/Aftenposten

Ask Ibsen Lindal (MDG) svarer Ola Borten Moe (Sp): Han sauser til klimadebatten

Etter å ha lest Ola Borten Moes klima-kronikk i avisa forrige mandag, har jeg fundert på hvordan vi skal kunne opprettholde en saklig og fornuftig debattkultur rundt temaet. Mitt hovedinntrykk er at motstanderne av endring bruker mye mer energi på å male et forenklet og misvisende bilde av en tenkt felles motstander enn å på en god måte diskutere de reelle politiske -og teknologiske løsningene som trengs for å unngå sivilisasjonskollaps. For det er det vi snakker om.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Aske Ibsen Lindal  Foto: privat

Ja, klimapolitikk er et saksområde som blir mer og mer strevsomt å snakke om i Norge. Men hvorfor? Etterhvert som presset har økt mot de aktørene som har bidratt mest til vår fossil-avhengighet, har desinformasjons- og forvirringskampanjene økt i omfang. Reelle diskusjoner om hvilke tiltak som bør iverksettes og styrkes i kampen for å få ned utslippene, blir gjort om til rene identitetsdebatter. Debatten handler ikke lenger om tiltakene som blir foreslått, men hvem som foreslår de. Samtidig utvannes grunnlaget for debattene gjennom velregisserte «informasjonskampanjer» fra olje- og gasslobbyen.

LES OGSÅ: Manglende perspektiv i klimadebatten

Borten Moes kronikk bidrar godt til å belyse nettopp hvordan en debatt som burde gått på hvordan vi best kan bidra til å kutte klimagasser snus til en debatt om debatten. Hvordan noen der ute avkrever en «trosbekjennelse» for å holde seg innenfor rammen av det politisk korrekte og akseptable. Dette er identitetspolitikk på sitt verste, på lik linje med at nye begreper som «oljeskam» og «kjøttskam» er blitt konstruert ut av det blå og gitt en avsender som ikke eksisterer. Ved å sette opp en form for felles, moraliserende fiende for seg og sine lesere (det er vel det vi kaller en stråmann?) fritar Borten Moe seg selv og partiet sitt fra ansvaret med å komme opp med skikkelige klimatiltak som faktisk virker. Det hele er en eneste stor avledningsmanøver.

LES OGSÅ: Jonas Gahr Støre om klimakrisen og oljefondet

Med denne forenklede virkelighetsforståelsen ender jeg som representant for MDG opp som en gress-etende hippie som vil legge ned alt folk liker med det moderne samfunnet, mens Ola Borten Moe selv blir han der gamle konservative gubben som sitter ute på oljeplattformen sin og nekter å innse at samfunnet må endres (og allerede er i sterk endring). Ja, i hans verden skulle alt aller helst vært slik det var før, i gode gamle dager, virker det som. Da hadde vi ikke disse plagsomme klimaproblemene og forholde oss til, og ingen var freidige nok til å sette spørsmålstegn ved følgene av vår livsform.

LES OGSÅ: - Klimanyhetene er nesten angstfremkallende

For selv om en kan si mye godt om det arbeidet som er gjort her til lands siden 90-tallet, er det også mye som ikke er på stell. Vi lever i et vanvittig sløse-samfunn, der respekten for arbeidet og energien som ligger bak ferdigforedlene varer virker å være nesten fraværende. Vi skal bruke og kaste, og det skal være billig. Og utslippene er da så lave her i lille Norge må en vite, at uansett hva vi gjør her til lands er det uansett bare som et musepiss i Atlanterhavet å regne. Vi skal slippe å forholde oss til at det meste av vårt økologiske fotavtrykk er i form av indirekte utslipp og indirekte naturødeleggelser, at utslippene i Kina faktisk er våre utslipp også og at vi ligger i verdenstoppen om en ser på fotavtrykk per person. Og nåde de som ynder seg å minne oss på dette. De er noen fæle moralister.

LES OGSÅ: Politikerne erklærer krisesituasjon og vedtar massiv klimaplan

Borten Moes kronikk framstår ikke som annet enn et tydelig frieri til gamle Frp-velgere og et klart forsvar for business as usual-politikk hva angår miljø, natur, klima- og ressursspørsmål. I sin iver etter å poengtere at vi må se klimapolitikken i sammenheng med andre samfunnsmål (og dermed implisitt si at vi må akseptere videre satsing på fossil energi), hopper han bukk over det mest sentrale poenget: At alt vi gjør er forgjeves om vi ikke greier å fase ut bruken av fossil energi så raskt som overhodet mulig.

Det fristet veldig å svare opp og nyansere den hånlige lista over «markørsaker som i praksis definerer om man er innenfor eller utenfor det gode selskap», men her vil jeg heller invitere Borten Moe til en skikkelig debatt om alle de temaene han ramser opp. Han bør ikke få slippe unna med så billige forenklinger som ikke bidrar til annet enn å nøre opp under en forakt for de der ute som krever handling i møte med klima- og naturkrisa. Det offentlige ordskiftet fortjener bedre.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno