Hver dag er det 17 000 elever som ikke vil gå på skolen nettopp på grunn av mobbing, skriver Ida Margrethe Nordtvedt Hafstad. Hun forteller at hun selv har opplevd å bli mobbet.  Foto: Privat

Kampen mot skoler som ikke tar tak i mobbesaker

Da jeg flyttet fra byen til bygda, var jeg 10 år. På skolen følte jeg fort at jeg ikke passet inn. De aller fleste i klassen min hadde merkeklær og store fine hus, men jeg har aldri vært opptatt av hvilke merkelapper det står på klærne mine. Vi flyttet inn i et hus som trengte en del oppussing, så det så kanskje ikke så fint ut som alle andres hus. Noe av det jeg opplevde som en konsekvens av dette, var stygge kommentarer, stygge blikk, utestengelse, ufine meldinger, og opplevde å være mye alene.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Hva er mobbing? «Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.» Hver dag er det 17 000 elever som ikke vil gå på skolen nettopp på grunn av mobbing.

En skole har klare retningslinjer og regler som de må følge når en sak blir meldt inn. Det synes jeg ikke de gjør godt nok. Noen steder er kanskje problemet ikke at det ikke gjøres noe, men at det tar for lang tid. Noen må ta kampen, uten å være redde for konsekvenser. Jeg vil kjempe for dette, for å hjelpe andre elever som opplever det samme.

LES OGSÅ: I mars fikk jeg min første hatmelding

Jeg er et stolt Unge Høyre-medlem, og vi gjør mye godt for at elever skal ha det trygt og godt på skolen. Unge Høyre vil:

  • Gjeninnføre antimobbeprogrammene. Hovedtanken er at de inneholder diverse tiltak som en skole må sette i verk. Den setter også noen føringer for hvordan tiltakene skal gjennomføres og følges opp.
  • At lærere som mobber elever, bør få sparken. 30 000 elever opplever mobbing av sin lærer hver eneste dag.
  • Få klart fram at det er mobberen som må bytte skole, ikke mobbeofferet.
  • Jobbe for mobbeombud i hvert fylke. Et mobbeombud er en ressurs for elever som opplever mobbing.

LES OGSÅ: Flere unge enn eldre trondhjemmere mener det er viktig å stoppe klimautslippene

I opplæringsloven kapittel 9a står det klart og tydelig at: «Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken innen det har gått en uke.» Innen det har gått én uke, sies det, men det tar ofte dessverre alt for lang tid. Elever som går siste året sitt på skolen, rekker å bli uteksaminert før de får tatt tak i det på en ordentlig måte.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter