Vi trenger nytt blod inn i klubben. Vi trenger noen som vil noe med vervet sitt. Stille de ubehagelige spørsmålene hver dag, ikke bare pynte styre-CV-en for næringslivet, eller føle seg relevant igjen som tidligere spiller, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Håvard Jensen

På tide å ta klubben vår tilbake

Vi er et sekstitalls medlemmer i Rosenborg som er alvorlig bekymret for klubben. Vi er redde for framtiden om det ikke snart tas grep for å få klubben på rett kjøl. Samtidig synes vi ikke de rette spørsmålene stilles i media, og vårt klare inntrykk er at disse spørsmålene heller ikke stilles i stor nok grad innad i klubben.

LES OGSÅ: Utvikling av en fryktkultur i RBK?

Hele debatten rundt Rosenborg er litt tafatt for tiden. Vi er fornøyde med at vi hadde et styre som var sterke nok til å ta en upopulær avgjørelse fordi de hadde andre tanker rundt hva som var klubbens beste på sikt. Selv om håndtering av avskjed, trenerjakt og rettsak etterpå sto til stryk. Klubben var på en nedadgående kurve. Det så styret, og det så mange andre også.

Vi har vært med på å stemme inn det styret som sitter der i dag, men hvor er det blitt av motet de viste i 2018? Det virker dessverre å være for stort fokus på å forsvare egne avgjørelser og egen kultur, heller enn å utfordre. Det tar for lang tid å snu seg, og det sitter for langt inne å innrømme feil.

LES OGSÅ: Dobbeltspilleren

Det snakkes om en såkalt fotballskandale om vi ikke kommer på tredjeplass i år. Men det er på tide å våkne opp. Skandalen er et faktum nå. Og den handler ikke om tabellplasseringen i år. Den skal vi tåle. Vi tåler en nedtur, hvis vi ser at det er en plan for veien videre etterpå. Men vi er ikke så sikker på om vi ser en lys fremtid neste år. Og tribunene på Lerkendal blir stadig tommere og tommere, i tillegg til at folk piper og går i pausen. Klubben er i ferd med å miste folket sitt.

Nå har tidligere sportslig leder trukket seg i etterkant, men det var etter hva vi får fortalt kun av egen fri vilje. Hvorfor har styret sittet så stille i båten? Hvorfor tas det ikke grep når den helhetlige utviklingen av klubben virker så tilfeldig?»

Forrige medlemsmøte var det selvfølgelig et kritisk fokus på det sportslige i klubben. Det var et sunt og godt møte med gode spørsmål, der også styret og daglig leder svarte godt for seg på de spørsmålene de fikk. Men sportslig leder glimret med sitt fravær. Ikke bare det, noen av de svarene både hovedtrener, daglig leder og styre ga, står i motsetning til tidligere uttalelser fra tidligere sportslig leder. Det virker som de ikke snakker samme språk og opererer i samme retning.

LES OGSÅ: Helland etter RBK-sensuren

Hvorfor lar styret denne situasjonen fortsette? Hvorfor tas det ikke grep når den helhetlige utviklingen av klubben virker så tilfeldig? Hvor er den røde tråden fra U16 til A-lag? I spillerroller, spillestil, typevalg, progresjonsrute for spesielle talenter. Hvor er den røde tråden i spillerlogistikken? Hvordan identifiseres og kartlegges "caser"? Hvor reelle ER skyggelagene?

Hvor er styret når denne helheten uteblir? Vi har hørt mange fine ord fra både sportslig leder og styre om hvordan man ønsker å utvikle Rosenborg for fremtiden. Men det er helt klart at det ikke er noen helhetlig plan bak spillerlogistikken, rekrutteringen fra akademiet, m.m. Nå står vi i en situasjon der publikum uteblir, og det må gjøres noe fort. Vi opplever at klubben ikke tar dette på alvor, men er på jakt etter unnskyldninger. Vi kjenner alle noen som har sluttet å gå på kamp og gitt etter for likegyldighet.

Vi trenger nytt blod inn i klubben. Vi trenger noen som vil noe med vervet sitt. Stille de ubehagelige spørsmålene hver dag, ikke bare pynte styre-CV-en for næringslivet, eller føle seg relevant igjen som tidligere spiller. Vi trenger noen som kjenner at hjertet blør når klubben feiler og publikum uteblir. Det er på tide at medlemmene tar klubben sin tilbake og begynner å stille de ubehagelige spørsmålene man trenger å stille.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter