Innleggsforfatteren mener fylkesrådmannen bommer når han begrunner hvorfor en av linjene ved Fosen videregående skole er foreslått lagt ned.  Foto: DAN ÅGREN

Varaordfører Hans Eide (Sp) i Bjugn: Vi er sjokkerte over forslaget. Forklaringen til fylkesrådmannen faller på steingrunn

Den tidligere britiske statsministeren Benjamin Disraeli er blitt tilskrevet æren for følgende sitat: Det finnes tre typer løgn: løgn, svarteste løgn og statistikk. Og det er sant og visst at med statistikk kan en vise – eller skjule – det meste. Et dystert eksempel på dette finner vi i fylkesrådmannens saksframlegg om det framtidige skole- og linjetilbudet for de videregående skolene i Trøndelag.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Hans Eide 

I dette saksframlegget finner vi et rett og slett sjokkerende forslag om nedleggelse av linjetilbudet TIP (teknikk og industriell produksjon) ved Fosen videregående skole. Næringslivet, kommunen og elevene har sluttet tett opp om dette bejublede tilbudet. Dagens tilbud har stappfulle klasser og venteliste, elevene får læreplasser og jobb, næringslivet – særlig innen bilvedlikehold, verkstedindustri, prosessindustri og forsvaret, har tilgang på en jevn strøm av nye rekrutter og unge medarbeidere. Arbeidsplasser innenfor disse bransjene kunne se framtida lyst i møte med tanke på lokalt rekrutterte, kvalifiserte arbeidstakere og fortsatt stødig drift.

LES OGSÅ: Fosenvalget kan snu om på alt

Så hva i alle dager skulle være begrunnelsen for å legge ned dette robuste og viktige tilbudet? Jo: Ifølge fylkesrådmannens statistikk finnes det ikke læreplasser for elevene tilgjengelig i nærområdet, altså primært Bjugn og Ørland. Og det er her det løgnaktige ved statistikken kommer inn. År etter år, omgang etter omgang er fylkeskommunen blitt gjort oppmerksom på det feilaktige i denne statistikken, men uansett hvor godt og grundig en forklarer: Her faller forklaringene på steingrunn. De aktuelle mottakere på fylkeskommunen vil tydeligvis ikke forstå, fordi det er mer opportunt å bruke denne løgnaktige statistikken som påskudd til å legge ned enda flere attraktive tilbud i distriktet og trekke dem inn til sentrale strøk.

Men vi kan alltids prøve en gang til. Jeg skal prøve å forklare sakte. De aller fleste som har gått ut fra denne linja ved Fosen videregående skole, har beviselig fått seg læreplass lokalt. Men de blir ikke registrert i den lokale statistikken. For: Forsvarets lærlinger ved vår kampflybase er ikke registrert i Ørland, men på Hamar. Lærlinger i lokale landbruksverksteder er registrert der som bedriftene har sine hovedkontor. Scanbios lokale lærlinger registreres i Trondheim. MoWi registrerer alle sine lærlinger ved sitt hovedkontor i Bergen, osv.

LES OGSÅ: Byråkrati for barnets beste

Fylkesrådmannen velger, år for år, å overse disse uomtvistelige fakta. Det får derfor ikke hjelpe at Forsvaret og kampflybasen har et fortsatt skrikende behov for de lokalt utdannede TIP-elevene. For kampflybasen vil de lokale lærlingene på sikt løse et tilleggsproblem: En stor andel av de teknisk ansatte på flybasen pendler i dag fra Trondheim og befinner seg derfor på relativt lang avstand dersom en krisesituasjon oppstår på kveldstid og i helgene. Ansatte med lokal forankring er derfor gull verdt for denne basen.

Havbruksindustrien alene omsatte for nesten seks milliarder i Bjugn/Ørland i 2018 og har et stort behov for nyrekrutteringer, i likhet med mange andre lokale bedrifter, blant annet Fosenkraft, Eiksenteret, Ørland Bil, Leira Bil, RS Stål, Fosen ventilasjon og Scanbio.

Fylkesrådmannen argumenterer med at de elevene som velger å gå TIP, heller kan gjøre det ved Åfjord videregående skole. Av erfaring vet vi at når en attraktiv linje legges ned og tilbudet flyttes, velger de fleste lokale elevene heller noe annet. De fleste vil i dette tilfellet heller velge elektro eller tømrerfagene – med de utfordringene dette vil medføre for å få læreplass.

Da vil en ha oppnådd å legge ned et robust tilbud som er maksimalt tilpasset det lokale næringslivet, og byttet det ut med noe som passer ganske mye dårligere. En skulle tro at det ville være i fylkeskommunens interesse å sørge for at skolens samfunnsoppdrag som her oppfylles på forbilledlig vis, skulle være verdt å bevare i sin nåværende, velfungerende form.

Men da kan en ikke sitte på lang avstand og se seg blind på statistikken.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter