Hvilket standpunkt har byens ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik i denne saken? Et helt næringsliv lurer på dette. 40 år med debatt er lenge nok, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Terje Svaan

Politikerne i Trondheimsregionen må våkne og gi sin støtte til Heggstadmoen

Trøndere er raske på ski, men ikke til å bestemme seg, tydeligvis.

I snart 40 år har debatten om etablering av en ny godsterminal i Trondheim pågått. Næringslivet har ropt høyt etter en ny terminal sør for Trondheim fordi det er en logisk og effektiv plassering i forhold til godsstrømmene inn- og ut av byen. Ville ideer om underjordiske fjellhaller, og forskjellige lokaliseringsforslag på Øysand, Hell, Muruvik og Berkåk har etter hvert måttet vike for fornuft og realiteter, og Jernbanedirektoratet gikk for noen år tilbake inn for en utbygging på Torgård til tross for forventninger om enorme kostnadsrammer. Samtidig ble det bygd en såkalt avlastningsterminal på Heggstadmoen.

LES OGSÅ: Beste tomta i byen kan snart bli ledig

Endelig har Bane Nor og Jernbanedirektoratet snudd og lagt frem en løsning hvor de nå innstiller Heggstadmoen som lokasjon for en ny godsterminal, fordi det er det beste alternativet totalt sett. I samme periode har industri- og grossistlager og logistikkvirksomhet i stor stil flyttet sør for byen til områdene rundt Tiller, Torgård og Heggstadmoen. Dette har vært en ønsket utvikling av byens politikere. Hovedterminalen for gods på jernbane derimot, den ligger igjen på Brattøra, midt i byen – der ingen vil ha den. Resultatet? Godsvolumene på jernbane går ned og taper kampen mot langtransport på vei. Motsatt av det alle ønsker.

Knut Eriksmoen 

Trondheim by, næringslivet og miljøfokuset i samfunnet forøvrig har endret seg radikalt siden denne debatten startet. Nå må også politikerne i Trondheimsregionen våkne og gi sin støtte til Heggstadmoen. Alternativet på Torgård er så kostbart at det aldri vil kunne regnes hjem økonomisk. Da må man støtte en alternativ løsning som er god nok, og innse at Torgård ikke lar seg gjennomføre. En dag må man også bestemme seg for hva man ønsker, vi kan ikke utrede oss i hjel for å unngå å ta en avgjørelse i nye tiår.

LES OGSÅ: Han knuser drømmen om et Brattøra uten konteinere

Folk flest har kanskje ikke sterke meninger eller stor interesse for hvor en godsterminal skal ligge, men dette er viktigere enn mange tror, det påvirker en by sine rammebetingelser i betydelig grad. Hva betyr en god og effektiv godsterminal for en by? Næringslivets konkurransekraft øker gjennom tilgang til bedre godsflyt til og fra byen. Det blir flere arbeidsplasser av det. En by kan ikke bare leve av kjøpesentre, offentlige kontorer og badeland. En by trenger også en dynamisk industri og et næringsliv med tilgang til den beste infrastruktur for å sende og motta varer og være så effektive som mulig.

En effektiv jernbaneterminal betyr også godsoverføringer fra vei til bane – det er fantastisk bra for miljøet, og det er bra for trafikksikkerheten. En hyggelig premie på toppen av det hele er at man også frigjør Brattøra til byutvikling. Kan det bli særlig bedre enn dette?

LES OGSÅ: Schenker har invitert til en byttehandel som de mener vil fjerne all godshåndtering på Brattøra.

Det er ingen grunn til at godstog og containere skal parkeres midt i Trondheim sentrum. Brattøra og Trondheim by fortjener bedre. Heggstadmoen er opptil fire milliarder billigere å ferdigstille og vil dekke behovet for regionen i overskuelig fremtid. Imidlertid må saken først gjennom politisk behandling i Stortinget før den kan realiseres.

En viktig stemme nå blir de lokalpolitiske innspill og råd fra næringslivet i saken. Fortsetter polemikken med stor uenighet i Trondheim, så skjer det kanskje ikke mye i Stortinget heller. Det er en kamp om midler til infrastrukturprosjekter over hele landet, og da lønner det seg å stå noenlunde samlet i køen. Bred enighet mellom politikere og næringsliv i Stavanger og Sandnes gjorde for eksempel at man kunne realisere en ny godsterminal i rekordfart. Et eksempel til etterfølgelse.

LES OGSÅ: Kommentarartikkel: - Ny godsterminal? Tror det ikke før jeg ser det

Hva tenker byens og regionens politiske ledelse om at det er investert milliarder i næringsvirksomhet sør for byen mens godsterminalen ligger igjen alene på Brattøra? Hvilket standpunkt har byens ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik i denne saken? Et helt næringsliv lurer på dette. 40 år med debatt er lenge nok.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter