Fem barn i hver skoleklasse har opplevd fysisk vold minst en gang i oppveksten og halvparten forteller det ikke til noen, skriver innleggsforfatterne, som mener det offentlige har en stor jobb å gjøre.  Foto: Shutterstock

Én av fem utsatt for vold i hjemmet – halvparten forteller det ikke til noen

For oss som er ansatt i det offentlige, har vi en plikt etter ulike lovverk til å varsle barnevern eller sosialtjenesten i kommunen når vi er bekymret for et barn.

Én av fem har vært utsatt for vold i hjemmet. Det oppgir unge fra 12-16 år i en ny studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. I snitt fem barn i hver skoleklasse har opplevd fysisk vold minst en gang i oppveksten og halvparten forteller det ikke til noen. Undersøkelsen viser at 1 av 20 har opplevd alvorlig fysisk vold – som å bli sparket eller slått med hard gjenstand.

Dette vekker stor bekymring og forteller oss at vi har en stor jobb å gjøre både hos Fylkesmannen og i kommunene hvor barna bor, går i barnehage og skole. Trøndere liker å være best i klassen. Det er vi ikke på dette området, så la oss jobbe videre med uforminsket styrke.

LES OGSÅ: Blir spyttet på, bitt og slått

La oppmerksomhet i media bli en vekker for oss som kan gjøre noe med det. Enten vi er slektning, nabo, trener eller møter barn og unge i andre sammenhenger så har vi et moralsk ansvar for å handle når vi er bekymret for et barn.

For oss som er ansatt i det offentlige, har vi en plikt etter ulike lovverk til å varsle barnevern eller sosialtjenesten i kommunen når vi er bekymret for et barn. Enten vi er ansatt i barnehage og skole, er jordmor, helsesykepleier eller fastlege. Gjennom tilsyn med barnehager og skoler ser Fylkesmannen at de fleste som jobber der er kjent med plikten til å varsle, men noen kvier seg for å melde i frykt for at det skal ødelegge samarbeidet med heimen.

LES OGSÅ: Gutt (15) døde av skadene etter voldshendelse på Toten

Det er ikke lett. Derfor må vi øve oss på å snakke om vold. Det første og enkleste vi kan gjøre er å se den enkelte og snakke med den vi er bekymret for. Alle ansatte i barnehage og skole må være oppmerksomme på tegn til fysisk og psykisk mishandling. Som undersøkelsen viser, vil halvparten av barn som er utsatt for vold hjemme ikke fortelle om det til noen. Det kan gi seg ulike uttrykk i adferd som igjen påvirker læringsutbytte og sosial samhandling og trivsel. Trengs det påfyll av kompetanse så finnes det lett tilgjengelige nettbaserte verktøy som er godt egnet for intern opplæring og øvelse.

En god og tilgjengelig helsesykepleiertjeneste er en viktig samarbeidspartner for barnehage og skole. Tilstrekkelig bemanning og kompetanse i svangerskapsomsorgen, helsestasjon og skolehelsetjenesten er avgjørende for å lykkes i dette viktige arbeidet. Om kommunebudsjettet ikke er spikret for 2020 og videre fram, oppfordres kommunene til å ta en ekstra sjekk på om de har satt av tilstrekkelig med ressurser her. Det lønner seg.

LES OGSÅ: Så vondt at det er vanskelig å finne ord

Forebygging lønner seg: Omkostningene for den enkelte og for samfunnet er enorme hvis vi ikke foretar oss noe. Enkeltpersoner pådrar seg varige fysiske og psykiske helseplager. Noen får problemer livet ut og det gjør at de blir stående utenfor skole og arbeidsliv. Det er mennesker som har behov for innleggelser i institusjon, og som trenger ulike kommunale helse og omsorgstjenester. Det er all grunn for kommunene å jobbe forebyggende.

Det virker: Det hjelper å veilede foreldre og det hjelper å lære barn og unge hva som er lov og ikke lov. Opplæringa må starte allerede i barnehagen slik at barn tidlig får et begrepsapparat for å kunne fortelle. Barn skal vite at det er greit å si ifra og vite hvor de kan få hjelp. Barn må ikke skamme seg over å bli utsatt for vold. Det er de voksnes ansvar! La oss sørge for at det er «noen voksne hjemme» på alle arenaer.

LES OGSÅ: Slik lurte den pedofile overgriperen unge trondheimsjenter

Halvparten av trønderske kommuner har en handlingsplan mot vold og overgrep. Fylkesmannen har derfor en oppfordring til de nye kommunestyrene i Trøndelag. Når de nå skal utarbeide planstrategi for de neste fire år, sørg for å inkludere forebyggende arbeid mot vold og overgrep i en eller annen form, forankret i lokale utfordringer og målbare tiltak.

Usikker på hvordan det er lurt å gripe det an? Den 27. november arrangerer Fylkesmannen og Regionalt kompetansesenter, RVTS, fagdag for kommunale ledere og planleggere med dette som tema.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Marianne Hyldmo 

Marianne Hyldmo 

Laila Hoff Johansen 

Laila Hoff Johansen 

Knut Olav Dypvik 

Knut Olav Dypvik