Beveren i Baklidammen. Trolig er dette mora i kolonien som ble skutt av viltpatruljen i Trondheim som syntes hun så slapp ut.   Foto: Privat

Dramatisk for beveren i Bymarka

Uten tilgang på sikker bolig og mat i vinter er det stor sannsynlighet for at de berørte beverfamiliene vil sulte ihjel.

Naturvernforbundet i Trøndelag er svært kritisk til hvordan Trondheim kommune behandler beveren i Bymarka. Kommunen har en enestående bynær og «tam» beverbestand. Nok en gang har kommunen tappet ned vannene som beveren lever i på den tiden av året den er mest sårbar. Det skapte naturligvis reaksjoner sist, og vi er overrasket over at kommunen ikke har tatt lærdom av tidligere feil.

LES OGSÅ: Bevermor avlivet etter stygge skader

Beveren bruker store deler av sensommeren og høsten på å samle seg et matlager til bruk gjennom vinteren. Dette er livsviktig næring for et dyr som har en livsførsel tilpasset lange vintre med islagte vann. Den flittige og stillferdige skogsarbeideren er i motsetning til oss mennesker helt avhengig av de naturgitte forholdene for å overleve. Vinterstid må beveren ha vann over inngangen til hytta, slik at den kan svømme ut under isen for å hente maten som den har lagret under vann. Den lager ofte de gode greinene av for eksempel osp eller selje under en «flåte» av uspiselige greiner som fryser fast i isen.

Alette Sandvik 

Beveren er en nøkkelart i norsk natur, og verdien av å ha en slik art i Bymarka er stor. Når beveren feller trær og bygger demninger, gjenskaper den livsgrunnlag for andre arter og naturmangfold. Både i Theisendammen og Baklidammen bor det beverfamilier som nå har mistet tilgangen til sine hytter og matlager. Årsaken til det arbeidet som nå er satt i gang er nye flomberegninger fra NVE. Men det er ingen akutt situasjon.

LES OGSÅ: «Husene» på bunnen av Theisendammen har vært viktige for byens befolkning

Kommunen var fullstendig klar over problemet, og planla derfor å gjennomføre reparasjonene tidlig på høsten. Istedenfor å akseptere en forsinkelse, så gjennomfører de nå tiltaket, vel vitende om at det påfører det ville dyrelivet store negative påkjenninger. Her har både kommunens saksbehandlere og NVE bommet kraftig. NVE kommer dessuten med en elegant ansvarsfraskrivelse: «Vi opplyser om at tiltakshaver har et særlig ansvar for å gjøre belastningen på dyrelivet i tiltaksområdet minst mulig jamfør paragraf 3 i dyrevelferdsloven og parargraf 15 i naturmangfoldloven». Vi ser nå at kommunen trosser både lovverket og egen naturfaglige ekspertise.

LES OGSÅ: Mats skjøt kjempebever på 34 kilo

Det er betenkelig at en sak med såpass store konsekvenser for både ville dyr og befolkningen ikke blir sendt på høring. I kommunens saksforberedelser sies det at nedtapping og oppfylling absolutt må skje før isen legger seg. Det betyr at de skulle ha vært ferdig med arbeidet før oktober. Treg saksbehandling er ingen unnskyldning for å ikke følge loven.

Naturvernforbundet kan ikke se at paragraf 9 i Naturmangfoldloven er ivaretatt i denne saken. Den sier at når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.

I Theisendammen har det i det siste blitt observert bever letende etter mat. Dyrene har hugget et tre nedenfor golfbanen, men der har kommunens representanter vært raskt ute med å «rydde opp». Det blir ekstra vanskelig å være bever når dens leveområder blir skjøttet som et parklandskap og den ikke får ha maten sin i fred.

LES OGSÅ: Innfører båndtvang for ikke å stresse beveren

For beveren er situasjonen i Bymarka nå svært dramatisk. Uten tilgang på sikker bolig og mat i vinter er det stor sannsynlighet for at de berørte familiene vil sulte ihjel. I en slik situasjon er det ganske fortvilt å se at kommunens svar på den fatale situasjonen er at de skal legge ut epler til beveren.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter