Rehabiliteringsprosjektet Ladekaia fikk Trondheim kommunes byggeskikkpris i 2016. Innleggsforfatteren er derimot meget kritisk til selve kaianlegget.  Foto: Terje Svaan

Kaifadesen ved Ladekaia og Djupvika ruller videre

Det som startet som et bærekraftig eventyr, med smart og stilfull rehabilitering av eksisterende verneverdige bygg, er dessverre nå på vei til å bli en annen byutviklingsflopp fra kommunen sin side.

Tirsdag 12. november inviterte Trondheim kommune og Rambøll til orienteringsmøte om planarbeidet i forbindelse med tilrettelegging og opparbeidelse av kaianlegg med molo ut fra dagens kai ved Ladekaia.

Arnaud Fontaine 

Ut ifra de siste illustrasjonsbildene strekker det planlagte kaianlegget med molo seg fra Ladekaia og hele veien til naustet midt på Djupvika. I Djupvika kan en i dag oppleve Trondheimsfjorden bynært, men likevel være omgitt av natur: Et friluftslivsområde som fortsatt har en strandlinje relativt fri for utbygging. Til sammenligning har nabostrendene Ringvebukta og Korsvika store og travle parkeringsplasser nær sjøen. Sistnevnte brukes også som fast bobilparkering hver sommer.

LES OGSÅ: Planlegger gjestehavn og heis på Ladekaia

I Trondheim står ikke seilkulturen sterkt. Det er liten tvil om at motoriserte fartøy vil utgjøre størsteparten av de besøkende ved et kaianlegg ved Ladekaia. Motorisert båttrafikk, og særlig den nylige utbredelsen av vannscootere, resulterer i støy og forstyrrelser i et mye brukt friluftsområde. Vannscootere i høy fart fører allerede til farlige situasjoner for svømmere og kajakkpadlere rundt Ladehalvøya. Det merkes godt at vannscootere kan kjøre på grunnere områder enn fritidsbåter - om sommeren observeres de ofte innenfor 50 meter fra badeområdet i Djupvika. Et nytt kaianlegg ved Ladekaia vil ytterligere øke risikoen for farlige situasjoner.

LES OGSÅ: Vil gjøre om Ladejarlen til kunst - og designmuseum

Det stilles også spørsmål ved det reelle behovet for kaianlegget. I september besluttet Trondheim båtforening å avvente bygging av en ny pir på Grilstad på grunn av mangel på søknader om båtplass. Bør ikke kommunen påse at vi utnytter anleggene som allerede er bygget før vi setter i gang med enda et prosjekt? Om poenget med kaianlegget er at man kan stoppe for en matbit under båtturen, finnes det allerede restaurant og kafé ved Grilstad Marina, Solsiden og Skansen.

I innkallingen til orienteringsmøte på Rambølls nettsider står det at «Trondheim kommune har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter kriteriene i § 10». Det vil si at kommunen, som også er tiltakshaver i denne saken, selv har vurdert at planene de iverksetter ikke innebærer vesentlige virkninger for miljøet rundt Ladekaia og Djupvika.

LES OGSÅ: Ladekaia måtte flytte konsert utendørs

Ifølge Klima-og miljødepartementets veileder om vurdering etter paragraf 10 i forskrift om konsekvensutredninger påpekes det at «Dersom en plan eller et tiltak er lokalisert innenfor områder sikret til friluftslivsformål, (…) innenfor viktige områder til sjøs, langs sjø og vassdrag eller større, mindre tilrettelagte turområder, vil dette normalt utløse konsekvensutredning.». Tolker kommunen det slik at området rundt Djupvika ikke regnes som et turområde langs sjø sikret til friluftslivsformål?

Det er også betenkelig at miljøverdier ikke har blitt tillagt større vekt i denne prosessen. Strekningen Lade-Hommelvik er et viktig myteområde for ærfugl i Trondheimsfjorden, som påpekt i NINA sitt rapport fra 2019 «Sårbare sjøfuglområder i Trondheimsfjorden. Konsekvenser i forhold til ferdsel med vannscooter». Det er nærliggende å tenke at dette også burde ha utløst kravet om konsekvensutredning.

LES OGSÅ: Ladekaia håper på nytt bryggeanlegg

Ladekaia vant Trondheim kommunes byggeskikkprisen i 2016 (prisen for bygg og anlegg som bidrar til god byggeskikk og tar hensyn til dagligliv, nærmiljø og Trondheims egenart). Det som startet som et bærekraftig eventyr, med smart og stilfull rehabilitering av eksisterende verneverdige bygg, er dessverre nå på vei til å bli en annen byutviklingsflopp fra kommunen sin side.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter